Kjære velger

Venstre er et sosialliberalt sentrumsparti. Ved å stemme på et parti i sentrum, der løsningene lages, kan du være sikker på å få mye igjen for stemmen din.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Lars Sponheim

Venstre har i denne valgkampen snakket om de store sakene:
å redde klimaet
å satse på forsking og et nyskapende næringsliv
og å forbedre velferdssamfunnet.

Vi skal være ærlige og si at ingen partier er best på alt. Det kan diskuteres om et rødt parti er like bra som Venstre på miljø og om et blått er like bra som Venstre på bedrifter. Men det er ingen tvil om at det bare er det grønne Venstre som er skikkelig god på begge deler.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Framtidsretta politikk
Olje har gjort Noreg rikt, men olje er ikkje framtida. Når Venstre seier nei til oljeboring utanfor Lofoten og Vesterålen, så seier vi samstundes ja til å vri pengestraumen frå olje- og gassektoren i ein klimavenleg retning. Vi vil stille som krav om at minst 10% av investeringane ved framtidige investeringar skal gå til ny fornybar energi. Petroinvesteringane på norsk sokkel vil nå omlag 145 milliardar kroner i 2009, så ti prosent er mykje pengar.

Gunn-Vivian Eide profilbilde

Venstres hjertesaker
Med et sterkt Venstre kan vi få en flott og styringsdyktig regjering, som kan styre med vekslende flertall på begge sider. Venstre er partiet for dere som er opptatt av miljø og velferd, men som samtidig ønker å gi bedre kår for næringslivet. Vi trenger et grønt og kunnskapsbasert næringsliv for å løse fremtidens utfordringer med klimakrise og eldrebølge.

Venstre setter mennesket i sentrum. Vi forsvarer retten til å bli behandlet som individ også når andre kaster seg på mørke stemningsbølger og stempler og behandler folk som grupper.

Godt valg!

Hilsen

Lars Sponheim, Lars-Henrik Paarup Michelsen og Gunn-Vivian Eide,
Hordaland Venstre

Plakat Hordaland
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**