Det gikk ikke vår vei

Til tross for iherdig valgkampinnsats i fylket vårt, gikk det dessverre ikke slik vi hadde håpet. På nasjonalt plan ser vi ut til å få en oppslutning på 3,9 % (kl 09:05) – og mangler rundt 4.000 stemmer på å passere sperregrensen. Dette er 2,0 % tilbake fra valget i 2005. I Vestfold viser tallene 3,0 % oppslutning, som er en tilbakegang på 2,0 % fra forrige stortingsvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hva gikk galt? Hva kunne vært gjort annerledes? Det er mange spørsmål som nå vil være gjenstand for intern debatt i Venstre. Både målinger og stemning ute på stands viste en positiv holdning uka før valget.

Det blir viktig å ta snarlig fatt i den utfordringen vi i Venstre nå har med å gjenreise oppslutningen for vår politikk. Det blir derfor noen viktige og avgjørende måneder fram mot vårt landsmøte. Men, der er jo som kjent i motbakke det går oppover.

Jeg vil uansett benytte anledningen til å takke alle våre velgere i Vestfold for støtte ved dette valget.

Kåre Pettersen

Stor takk til alle valgkampmedarbeidere som har stått på og gitt av seg selv i denne valgkampen. Om 2 år er det igjen valg, og la oss da vise at vi er sterkere tilbake!

Kåre Pettersen
1 kandidat for Venstre i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**