Om valgtapere og valgstemmer

Venstre står ganske ribbet igjen etter valget. Men det er faktisk ikke Venstre som har hatt størst nedgang i oppslutning siden forrige stortingsvalg, – nei, det er Sosialistisk Venstreparti. Og ikke nok med det, SV hadde også en nedgang i oppslutningen på ca. 30 % fra 2001 til 2005. Fortsetter det slik, ligger dette partiet omtrent på sperregrensen ved neste korsvei. Så når ordfører Bersvend Salbu, i følge Østlendingen, uttrykker at han er kjempefornøyd med valgresultatet, er det ganske oppsiktsvekkende!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Ja, Venstre har gjort et dårlig valg, og ingen venstrefolk er fornøyd med det. Men det er først og fremst valgordningen som har felt Venstre, ikke velgerne. Hver av de to Venstrerepresentantene i det kommende Storting har 52 000 stemmer bak seg. For de øvrige partiene er det i gjennomsnitt rundt regnet 15 000 stemmer bak hver representant. Det er også et tankekors at partiet Rødt har 36 000 stemmer på landsbasis uten å være representert på Stortinget. Er det rimelig og rettferdig? En kan også undres på om det er rimelig og rettferdig at det er knapt 7 500 stemmer i alt pr. mandat i Finnmark mens det er 19 000 i Oslo, for å ta ytterpunktene i de fylkesvise forskjellene. Nei, det er ikke slik at en stemme er en stemme. Men det kan neppe forventes at en regjering som har flertall i Stortinget på grunn av valgordningen, ikke fordi de har flest velgere, vil være særlig motivert for å endre valgordningen.

Det som er mest urovekkende ved valgresultatet er at det er de to partiene på henholdsvis borgerlig og sosialistisk side som har miljø og klimapolitikk som sine fanesaker, som er blitt så svekket. Det lover ikke godt for framtida. Men Venstre tar samling i botn, analyserer og legger nye strategier. For nå er det bare en vei for Venstre: Opp og fram!

Caspar Schärer
kommunestyremedlem i Tynset for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**