Landskonferansen 2009

Venstres Hovudorganisasjon inviterar partiets folkevalde, tillitsvalde og vanlege medlemmer til landskonferanse helga 24.-25. oktober på Gardermoen. Tema: Venstre som valvinnar i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

I kjølevatnet av det dårlege stortingsvalet har Venstre opplevd ei historisk medlemsvekst med over 1500 nye medlemmer. Det viser at det er behov for eit liberalt sentrumsparti, og arbeidet med å gjere Venstre til valvinnar i 2011 startar no!

24.-25. oktober arrangerar VHO landskonferansen “Venstre som valvinnar i 2011” på Gardermoen. Alle folkevalde, tillitsvalde og medlemmer er velkomne til å delta.

Påmelding via denne lenka.

Har du spørsmål? Kontakt VHO v/Lars-Henrik Paarup Michelsen.

PROGRAM LAURDAG 24. OKTOBER

10.30 Velkommen
v/ Trine Skei Grande, 1.nestleder

10.50 Debatt: Best på kunnskap, miljø og næring — hvorfor da så få velgere?

Venstre scoret i årets valgkamp best på kunnskap, miljø og velferd. Likevel gjorde vi et katastrofalt valg. Er det mulig å vinne velgere på det Abelia og Naturvernforbundet er opptatt av? Panelet består av Paul Chaffey (Abelia) og Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet). Ordstyrer: Helge Solum Larsen.

12:00 Pause

12.15 Hvordan bør Venstre arbeide frem mot 2011?
v/Terje Breivik , generalsekretær

12.45 Gruppearbeid.

Hver gruppe skal besvare følgende spørsmål:

•Hvordan kan Venstre bli en mer interessant medlemsorganisasjon?
•Hva bør Venstre gjøre for å bli mer synlige i media lokalt?
•Hvilke skoleringstilbud av eksisterende og kommende lokalpolitikere er ønskelig og mulig frem mot 2011?

14.00 Lunsj

15.00 Oppsummering av gruppearbeid + Presentasjon av undersøkelse blant de nyinnmeldte Venstremedlemmene
v/Terje Breivik , generalsekretær

15.30 Valgfrie sesjoner

Deltakerne velger en av sesjonene:

Sesjon 1: Hvordan lage alternative Venstrebudsjett?
v/ Ketil Kjenseth, politisk rådgiver og lokalpolitiker for Venstre i Gjøvik

Sesjon 2: Hvilke nasjonale Venstresaker er gode saker lokalt?
v/ Eva Kvelland, sentralstyremedlem og lokalpolitiker i Mandal

Sesjon 3: Tale og debatteknikk
v/Hallstein Braaten Bjercke, nestleder i Civita og tidl. rådgiver for Venstre

Sesjon 4: Klimakamp før klimatoppmøtet i København
v/ Audun Rødningsby, rådgiver i Zero

Sesjon 5: Det flerkulturelle Norge — muligheter og utfordringer
v/ Helge Solum Larsen og Abid Raja

17:00 Program slutt

19.00 Middag

PROGRAM SØNDAG 25. OKTOBER

09.00 Frokost

10.00 Innledning til gruppearbeid: Venstres skolepolitikk
v/ Trine Skei Grande, 1.nestleder

10.25 Innledning til gruppearbeid: Venstres miljøpolitikk
v/ Ola Elvestuen, 2.nestleder

10.45 Gruppearbeid

Hver gruppe skal besvare følgende spørsmål:

•Hva er de viktigste sidene ved Venstres skolepolitikk og hvordan kan vi kommunisere politikken bedre?
•Hvordan kan Venstre presentere miljøpolitikken på en måte som engasjerer?
•Har gruppene forslag til ny politikk, nye formuleringer eller kampanjer? (hvis tid)

11.45 Pause

12.00 Lansering av kampanjen 311 — 311 lister innen 2011
v/Odd Einar Dørum, kampanjegeneral

12.30 Hvordan vinne kommunevalget 2011

v/ Reidar Lindseth, Venstreordførar i Flatanger

Debatt

14:00 Avslutning og lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**