Grått og trist bybudsjett

Byrådets fremleggelse av bybudsjett er et like sikkert høsttegn som regn og gule blader på trærne. Blir høsten like grå som byrådets forslag til bybudsjett for 2010, må vi stålsette oss for de neste månedene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bergen Vågsbunnen nedre korskirkeallmenning

Byrådets budsjettforslag er det minst ambisiøse og visjonære budsjettet jeg har sett på lenge. Her er det stort sett videreføring av allerede planlagte prosjekter og tiltak, i tilegg til en del dramatiske kutt.

Byrådet sier “byen e for alle”, det må i så fall være dem som har fast jobb, egen bolig og ikke særlig stort behov for kommunens tjenester.Byrådet kan umulig legge til rette for en by for alle ved å øke egenbetalingen for hjemmetjenester, kutte i bevilgningene til barnehage, ikke øke lærertettheten i skolen, ikke øke satsningen på rus og psykiatri, nok en gang skyve på planene om flere PU-boliger og ikke øke bevilgningene til barnevernet.

Bergen fra Fløyen

Alt dette er eksempler på tiltak og manglende tilak i budsjettet som rammer de svakeste i byen, de som trenger kommunen mest. De 169 millionene som byrådet halverte eiendomsskatten med hadde kommet godt med på disse områdene.

Byens økende innvandrerbefolkning er en berikelse for byen, men det stiller også krav til en forbedret integreringspolitikk fra kommunens side. Venstre vil innføre gratis kjernetid i barnehage for barn med minoritetsbakgrunn. At disse barna behersker norsk så tidlig som mulig er en forutsettning for god integrering.

Byrådet har tydeligvis avsluttet all satsning på miljø og kollektivtransport. Eneste betydelige tiltaket vi kan finne innenfor dette området er 1 mil. til sykkelveier. Dette er pinlig lite. Det faktum at Bergen kommune har mistet ansvaret for bybanen og annen kollektivtransport betyr ikke at kommunen kan slutte å strategisk planlegge og legge til rette for gode kollektivløsninger. Venstre mener kommunen fortsatt må ha ambisiøse planer for flere park and ride-anlegg og sykkelveier.

Bergen

I tillegg bør det innføres veiprising i Bergen siden dette demper forurensingen i rushtiden samt gir mer inntekter til Bergensprogrammet slik at utvidelse av bybanen og andre tiltak som er viktig for byen kan realiseres fortere en planlagt.

Når Venstre legger frem sitt alternative bybudsjett vil det være et budsjett som gir mer til dem som trenger det mest, som fortsatt satser stort på miljøpolitikk og som har ambisjoner for kunnskapsbyen Bergen.

Hans-Carl Tveit

Hans-Carl Tveit
Gruppeleder, Venstres bystyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**