Program landsstyremøte i Venstre

Fredag 2. og lørdag 3. oktober samles Venstres landsstyre til første møte etter valget. Leder i Venstre, Lars Sponheim, går på talerstolen kl. 16:30 fredag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kontaktpersoner for pressen:
Steinar Haugsvær: 95 07 00 41
Jan Christian Kolstø: 92 05 60 81

Program for landsstyremøtet i Venstre
Sted: Hotel Royal Christiania i Oslo
Tid: 2.-3. oktober.

Fredag 2. oktober:
16:00 Velkomen og konstituering

16:30 Generell politisk debatt
Innleiing ved partileiar Lars Sponheim

18:30 Politiske fråsegner

19:00 Felles avreise

19:30 Middag / fest på Cosmopolite
Trine Skei Grande fyller 40 år!

Laurdag 3.oktober:
09:00 Valet 2009: Konsekvensar for organisasjonen
Innleiing v/ generalsekretær Terje Breivik

09:15 Valet 2009: Kva skjedde? Vegen vidare!
Innleiingar ved:
• Ulla Nordgarden, 1.kandidat i Buskerud
• Guri Melby, 1.kandidat i Sør-Trøndelag
• Toril Berge, fylkesleiar i Oslo Venstre
• Andre N. Skjelstad, fylkesleiar i Nord-Trøndelag Venstre

Debatt.

11:00 Pause

11:15 Debatten om Valet 2009 held fram

12:00 Politisk sak: Distriktspolitisk strategi
Innleiing v/ Berit Woie Berg, fylkesleiar i Nordland Venstre

Debatt

13:15 Politiske fråsegner

14:00 Lunsj

15:00 Heimreise.

 Venstres landsstyre skal diskutere veien videre for en sterk liberal røst i Norge.

Venstres landsstyre skal diskutere veien videre for en sterk liberal røst i Norge.
Foto: Frode Fjeldstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**