Konferanse om helsekatastrofe

Millioner av kvinner og barn dør hvert år pga. svangerskapsrelaterte helseproblemer. Problemer som i omfang er større enn aids, malaria og tuberkulose til sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helse, sosial

Millioner av kvinner og barn dør hvert år pga. svangerskapsrelaterte helseproblemer. Problemer som i omfang er større enn aids, malaria og tuberkulose til sammen. I tillegg er millioner av kvinner utstøtt av samfunnet pga komplikasjoner etter svangerskap, fødsler, kjønnslemlestelse eller annen vold. Det er snart på tide å gjøre en felles innsats! Dette er ikke bare et “kvinneproblem”. Det er et samfunnsproblem som både kvinner og menn må løse!

Sted: Bergen, Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50.
Tid: lørdag 7. november kl 10.30 – 18.00

Det kommer innledere med bred nasjonal og internasjonal medisinsk og helsefaglig erfaring, både fra:
– Haukeland sykehus/Malawi,
– Karolinska institutet i Stockholm og
– Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS).

I tillegg kommer det sentrale politikere for å diskutere hvordan temaet kan settes på dagsorden på en slik måte at det vil gi resultater!

Åpent for alle!

Påmelding: [email protected] innen 10. okt. 2009

Deltakeravgift (inkludert lunsj): 250,- kr

Vennlig hilsen Venstrekvinnelaget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**