Forsøk med anonyme jobbsøknader (Interpellasjon fra Eidsberg Venstre)

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at den registrerte sysselsetningsvekst blant innvandrere fra 4. kvartal 2007 gikk opp fra 63,3 til 4. kvartal 2008 var på 64,2. Det utgjør 0,9 prosent økning. Dette er klart svakere enn i perioden 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007, da den tilsvarende veksten var 3,2 prosentpoeng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helsepersonell

Foto: Microsoft

Diskriminering er en viktig forklaring på overrepresentasjonen av innvandrere på arbeidsledighetsstatistikken. I media hører vi stadig om høyt kvalifiserte innvandere som sender inn jobbsøknad etter jobbsøknad, uten å bli kalt inn til intervju. Dette skjer til tross for et svært godt arbeidsmarked.

Venstre mener at offentlig sektor har et særlig ansvar for at det ikke skjer diskriminering på arbeidsmarkedet. For å øke andelen av innvandrere ved ansettelser i Eidsberg kommune vil vi gjennomføre et forsøk med anonyme søknader. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram av søknaden.

På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille følgende spørsmål til ordføreren:
Hva vil ordføreren gjøre for å øke arbeidsdeltagelsen til innvandrere i Eidsberg kommune og stiller ordføreren seg positiv til Venstres forslag om å innføre anonyme søknader?

Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**