Regjeringserklæringen: – Ingen vilje til å ta tak i de store utfordringene

– Regjeringen viser ingen vilje eller evne til å ta tak i de store utfordringene de neste fire årene. Den nye regjeringserklæringen er like spennende, visjonær og forpliktende som en middels trontale, sier Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Klimapolitikken er satt på vent og kunnskapspolitikken preges av manglende forpliktelser og feilprioriteringer, mener Skei Grande.

– Klimapolitikken er satt på vent og kunnskapspolitikken preges av manglende forpliktelser og feilprioriteringer, mener Skei Grande.
Foto: Caroline Roka

– Klimapolitikken er satt på vent, kunnskapspolitikken preges av manglende forpliktelser og feilprioriteringer, og det er knapt noen vilje til å gjøre noe med fattigdoms- og velferdsutfordringene vi står overfor. På alle disse områdene går Regjeringen i beste fall ørsmå skritt i rett retning, sier Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande.

– Etter fire år med makta skulle en tro at de rødgrønne ville presentere en regjeringsplattform som innebar noe mer konkret og forpliktende enn å stort sett bare “vurdere” og “styrke” ulike tiltak og planer, påpeker nestlederen.

Klimapolitikk på vent
– Miljø- og klimapolitikken preges av symbolpolitikk og "vente-og-se-holdning". Venstre er ikke imponert over viljen til å skjerpe de norske klimareduksjonene fra 30 til 40 prosent hvis det kan bidra til å få til en internasjonal klimaavtale, sier Skei Grande.

– Dette er en vente-og-se-holdning i klimapolitikken som vi absolutt ikke trenger. Dessuten vil en skjerping av det norske klimamålet utover 30 prosent innebærer i all hovedsak gjennomføres ved økte kvotekjøp og flere tiltak i utlandet. Det legges ikke opp til den omstillingen vi bør gjennomføre på hjemmebane for å styrke vår egen troverdighet som pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Det forutsetter løsninger som forener hensynet til sysselsetting, næringsutvikling og lavere utslipp. Regjeringserklæringen er så å si blottet for forpliktende klimakutt på hjemmebane, sier Skei Grande.

Venstre frykter også at en omdanning av SFT til et Klimadirektorat bare blir et navneskifte uten en reell annerledes og bedre klimapolitikk.

Prioriterer ikke kunnskap
Også i kunnskapspolitikken er regjeringsplattformen uforpliktende og fortsetter å prioritere feil.

– Etter fire år med hvileskjær for universiteter og høyskoler hadde jeg forventet en mye tydeligere forpliktelse fra de rødgrønne med hensyn til forskning. Nå virker det som om hvileskjæret fortsetter, sier Skei Grande. Hun mener at norsk forskningsinnsats må økes til 3 prosent av BNP innen 2013 og at det må til en forpliktende økning av basisbevilgningene til universiteter og høyskoler.

– Å innføre en time gratis SFO er også helt feil prioritering på nåværende tidspunkt. Pengene dette koster burde heller gå til å skaffe flere og bedre lærere — og en mye mer omfattende videreutdanning for lærere, understreker Skei Grande.

Asyl- og innvandringspolitikken går i feil retning
Skei Grande mener at det er svært skuffende at det er i asyl- og innvandringspolitikken det vises størst endringsvilje. Den blir strengere, strammere og mindre human.

– Det er tydelig at Rune Gerhardsen og Jan Bøhler har vunnet den interne kampen i Arbeiderpartiet og Regjeringen på bekostning av Jonas Gahr Støre, sier Skei Grande.

Venstre er spesielt skuffet over at SV har forhandlet bort bærende og viktige prinsipp i asyl- og innvandringspolitikken i bytte mot små symboler i klima- og miljøpolitikken.

– Venstre kan ikke akseptere at terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag heves og et generelt krav om fire års arbeid og/eller utdanning som vilkår for familieetablering. Det er også svært skuffende at regjeringen nok en gang svikter asylbarna. Regjeringen sier nå rett ut at de ikke kommer til å overføre ansvaret for enslig mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 til barnevernet, sier Skei Grande.

Ingen skulderklapp til gründere og småbedriftene
Venstre er også skuffet, men ikke spesielt overrasket, over et totalt fravær av en målrettet politikk for å skaffe de mange nye kunnskapsbedriftene vi trenger i framtiden.

– Svaret fra Regjeringen til de mange som lurer på om de skal våge å satse for seg selv som gründer er et rungende nei. All ledig arbeidskraft skal inn i offentlig sektor, og det finnes ingen konkrete forslag som skal gjøre det lettere å starte eller drive småbedrifter, påpeker Skei Grande.

Flere tiltak må til for å redusere fattigdommen
– Det er for øvrig grunn til å merke seg at Regjeringen nå inntar en helt annen og langt mer passiv holdning til det å avskaffe fattigdommen i Norge. Det er tydelig at realiteten om at dette var langt mer komplisert og sammensatt enn "bare et spørsmål om politisk vilje". Norge trenger imidlertid et felles politisk løft for å begrense og redusere fattigdom spesielt blant barn og i barnefamilier. Venstre vil så snart Stortinget formelt er åpnet fremme forslag om dette som er mye mer målrettet og konkret, enn det som framgår av "Soria Moria 2", sier Skei Grande.

Ufokusert og lite konkret
Skei Grande er overrasket over hvor lite konkrete Regjeringen er på mange områder i "Soria Moria 2". Det er tydelig at de mange løftebruddene fra Regjeringen fra forrige periode har satt sitt preg på forhandlingene. På mange områder er de politiske målsettingene redusert i forhold til tilsvarende formuleringer i "Soria Moria 1".

– Regjeringen kan snart skifte navn til "vurderingsregjeringen". Hele 50 ulike tiltak i "Soria Moria 2" skal "vurderes". Et viktig område for Venstre som personvern er nærmest helt fraværende i den nye regjeringsplattformen. I en 81 siders erklæring er personvernet avspist med 13 uforpliktende linjer hvor det mest oppsiktsvekkende er intern uenighet og dissens om implementering av Datalagringsdirektivet, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**