Trontalen: – Blottet for visjoner

Venstre mener regjeringens trontale var fri for overraskelser. – Den første trontalen etter valget bekreftet bildet av en regjering som ikke vil noe. Den framstår mer og mer som et rent administrasjonsstyre, uten visjoner for en bedre klima- og kunnskapspolitikk, sier parlamentarisk leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Abid Q. Raja (vara for Borghild Tenden) og Trine Skei Grande utgjør Venstres stortingsgruppe.

Abid Q. Raja (vara for Borghild Tenden) og Trine Skei Grande utgjør Venstres stortingsgruppe.
Foto: Martha Nilsson

– Trontalen var i stor grad en oppsummering av den nye samarbeidsplattformen til regjeringen, som dessverre er blottet for vilje til å ta tak i de store utfordringene vi står overfor.

Administrasjonsstyre
– Nå har vi behov for å gjøre de riktige og viktige prioriteringene. Norge må videre, vi går inn i usikre tider. Da trenger vi politisk vilje og en regjering med en visjon, ikke et administrasjonsstyre, sier Skei Grande.

Les Venstres kommentarer til Soria Moria II

Klima på vent
Hun mener det ikke legges opp til den omstillingen vi bør gjennomføre på hjemmebane for å styrke vår egen troverdighet som pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Det forutsetter løsninger som forener hensynet til sysselsetting, næringsutvikling og lavere utslipp.

Kunnskapssamfunnet
Også i kunnskapspolitikken er regjeringen uforpliktende og fortsetter å prioritere feil.

– Etter fire år med hvileskjær for universiteter og høyskoler hadde jeg forventet en mye tydeligere forpliktelse fra de rødgrønne med hensyn til forskning. Nå virker det som om hvileskjæret fortsetter, sier Skei Grande. Hun mener at norsk forskningsinnsats må økes til 3 prosent av BNP innen 2013 og at det må til en forpliktende økning av basisbevilgningene til universiteter og høyskoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**