Nødvendige løft uteblir i stort budsjett

-Regjeringen tar ikke de største utfordringene, mener Troms Venstre, som tar for seg manglende satsing på kunnskap og miljø i det framlagte statsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Forslaget til Statsbudsjett viser at Regjeringen legger opp til rekordstort budjett, 45 milliarder utover handlingsregelen, som alene gir større budsjett per år, uten noen reell vilje til å ta tak i de største utfordringene, mener Troms Venstre. -Budsjettvolumet som skal berge sysselsettingen, kan samtidig føre til at Norge priser seg helt ut som eksportør og reiselivsmål, og det kan komme til å straffe oss hardt i forhold til de målene vi har satt oss her nord, mener fylkesleder Roar Sollied.

Glemmer at kunnskap er vår største ressurs

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Troms Venstre mener at statsbudsjettet bør innrettes mer mot høyere utdanning, hvor det er så magert at det vil merkes kraftig på tilbudene, ikke minst fordi man samtidig opplever stor tilstrømming av studenter til universiteter og høgskoler: "Kunnskapsmilliarden" universitets- og høgskolesektoren har etterspurt, er redusert til knappe 50 mill. i økte basisbevilgninger. Økningen på 5 mrd. til Forskningsfondet er for lav til å gi en avkastning som monner, mener Troms Venstre. -I Venstres budsjettforslag for 2009 ble det lagt inn et mål om 150 mrd i Forskningsfondet i 2010, hvilket er 50 mrd mer enn regjeringens forslag, sier Roar Sollied.

Nøkkel til suksess
Troms Venstre mener at kunnskap er nøkkel både til faglighet i privat og offentlig sektor, til innovasjon og etablering av nye næringer, ikke minst innenfor fornybar energi, til klimatiltak og klimaendringsberedskap, til nordområdepolitikk. -Distriktene avfolkes hvis vi ikke moderniserer offentlig sektor og får opp kompetansenivået og kompetansemiljøene omkring i landet, sier Roar Sollied.

Sponheim og Kongshaug møter lærerene

Foto: Pia Julie Johansen

Troms Venstre etterlyser konkrete tiltak for etablerere og en sterkere satsing for kompetanseheving av lærerne. -Vi konstaterer bare at Rgjeringen i stedet øker timetallet i skolen og dermed skaper et enda større lærerbehov. Venstre har lagt opp til et lærerløft med en gjennomføringstakt som er åtte ganger raskere enn regjeringens, sier Sollied. Han kan heller ikke se at økningen til kommunal sektor vil gjøre noen som helst endring for skolene på kommunalt og fylkeskommunalt plan.

Ikke godt nok på miljø
Regjeringens budsjettforslag inneholder positive elementer på miljøområdet, for eksempel på differensieringen av bilavgifter i forhold til utslipp, mener Troms Venstre. Men Fylkeslaget savner en skatteomlegging fra rød til grønn skatt og en markant belønning for kollektivtiltak og sykkel i byene. —Venstre foreslår en økning som ville ha gitt Tromsø en tidobling i forhold til dagens fordeling, sier fylkesleder Sollied.

Klimautslipp

Foto: David Ritter, sxc.hu

Troms Venstre mener at Norge må ta flere klimakutt på hjemmebane i stedet for økte kvotekjøp og flere tiltak i utlandet. Fylkeslaget frykter at klimaforliket ryker allerede neste år fordi vi ikke tar tak sjøl. I tillegg svekker vi vår egen troverdighet som pådriver i det internasjonale klimaarbeidet, mener Troms Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**