Endringar i Fylkestinggruppa

På fylkestinget i Loen vart det gjort endringar i fylkestingsgruppa til Venstre. Svenn Øvrebø har søkt om fritak for resten av perioden grunna eit prosjekt i jobben. Han fekk innvilga fritak og Marta Kvikne er no ny medlem i Fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Marta Kvikne

Kåre Jarl Langeland er nytt medlem i Kulturutvalet. Anna van der Vlugt Erstad er ny 1. vara til plan og næring og Svanhild Otterøy Lote er ny 1.vara i hovudutvalet for samferdsel.

Vi ønskjer alle lukke til i sine nyvalde medlemsverv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**