Stiller krav til bedre rusomsorg

Bjarne Håkon Hanssen skapte store forventninger til en bedre rusomsorg. Forventninger han ikke greide å innfri, derfor er det så viktig at fagre løfter nå blir erstattet med handlinger fra den nye helseministeren, mener Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Rusakutt
– 4000 rusavhengige står i kø for behandling, sannsynligheten for at like mange vil stå i kø om et år er stor med mindre Strøm-Erichsen tar budsjettgrep. Den lenge lovede rusakutten i Oslo må på plass. En slik rusakutt kombinert med 24-timers behandlingsgaranti etter akuttavrusning vil redde mange liv, sier Elvestuen til ANB.

Bedre oppfølgning
– Vi vet at faren for overdose er størst rett etter avrusning fordi kroppen er svak. Samfunnsøkonomisk er det dessuten meningsløst å bruke store økonomiske ressurser på avrusning av rusavhengige for så og sende de rett ut på gata uten oppfølgning, fortsetter Elvestuen.

Rusreformen må gjennomføres
– Stortingets overordnede mål med rusreformen var at rusavhengige med sammensatte problem skulle få mer helhetlig tjenester og at behandlingsresultatene skulle bli bedre. Det har hittil ikke skjedd, sier Elvestuen.

Heroinassistert behandling
– Jeg er spent på om Strøm-Erichsen er like positiv til heroinassistert behandling som Hanssen har uttrykt at han er. Det må settes i gang et forsøk med heroinassistert behandling for de tyngst belastede rusavhengige i Oslo, mener Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**