Forventer grep for å redusere togforsinkelsene

I går la riksrevisjonen fram sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008. Her får Samferdselsdepartementet kraftig kritikk for ikke å ha tatt tak i problemene med innstillinger og forsinkelser i togtrafikken. Dette er til tross for at riksrevisjonen ved en rekke anledninger har tatt dette opp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se TV2Nyhetene: Riksrevisjonen refser togkluss

Borghild Tenden foran Flytoget

Foto: Venstre

– Mens tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har lagt skylden på tidligere regjeringer for å ha forsømt seg i arbeidet med å rydde opp i forsinkelsene i togtrafikken, får den rødgrønne regjeringen nå knallhard kritikk av riksrevisjonen for ikke å ha inntatt en mer aktiv rolle i dette arbeidet, sier stortingsrepresentant Borghild Tenden.

– Dette er alvorlige forhold, særlig i lys av at representanter fra regjeringen og regjeringspartiene ved en rekke anledninger har lovet at det skal det ryddes opp i problemene i togtrafikken. Jeg har selv tatt dette opp med den tidligere samferdselsministeren, og svaret har ofte vært at det er tidligere regjeringer som har forsømt seg, legger Tenden til.

Ukultur
Jernbaneverket får også gjennomgå av Riksrevisjonen i sin årlige revisjonsrapport til Stortinget. Manglende rapportering, dårlige rutiner og uklare ansvarsforhold er noen av forholdene som blir trukket fram i rapporten.

 Venstre er lei av togkaos.

Venstre er lei av togkaos.
Foto: MK

– Mitt inntrykk er at det hersker en ukultur i Jernbaneverket og at etaten ikke tar kritikk innover seg. Jeg har store forventninger til den nye samferdselsminister Meltveit Kleppa. Nå må hun ta nye grep og sterkere politisk styring over jernbaneverket for å rydde opp i det uakseptable antallet innstillinger og forsinkelser i togtrafikken, avslutter Tenden.

Les hele rapporten fra Riksrevisjonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**