Vellykket møte på Askøy 19. oktober

Også mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til et meningsfylt liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hvordan bevare retten til et selvstendig liv hos mennesker med funksjonsnedsettelse? Velferdsstaten er tenkt å bistå den enkelte med å realisere sitt potensial, men dette er en målsetning som ikke alltid oppnås. Hordaland Venstrekvinnelag ønsket å fokusere på dette temaet, og arrangerte derfor møte på Askøy 19. oktober.

Askøy trenings- og aktivitetssenter har satset innovativt på gi et tilbud om meningsfull aktivitet for sårbare og svake grupper. I starten fikk vi derfor en spennende omvisning på Askøy trenings og aktivitetssenter, der vi fikk prøve 7 ulike sanserom, utformet etter en nederlandsk modell. Rommene blir blant annet av multifunskjonshemmede, for å stimulere sanseinntrykk, og dette tilbudet er flittig brukt. Brukergruppen er imidlertid økende, blant annet skal Askøy sine barnehager få prøve dette nå. Dette viser at dersom en bygger for de svakeste, kan langt flere bruke det. Tilbudet blir nå brukt som en modell i andre kommuner, på hvordan det kan gjøres. Vi oppfordrer alle til å besøke senteret, her var det mye å lære!

Etterpå var det innlegg med brukere og pårørende sine erfaringer. Det var stort engasjement i salen, og det kom frem at mange hadde hatt en lang vei å gå før man fant tilfredsstillende løsninger. Særlig ble ordningen med brukerstyrte personlige assistenter dratt frem som en god ordning, da dette gjør individuell tilpasning enklere, ved at brukerens behov blir satt i fokus. Den klare meldingen til politikerne var å ta styring over byråkratiet, og ikke la dette leve sitt eget liv. Det ble også fremhevet at området og brukergruppen trenger flere engasjerte politikere.

Kvelden var på alle måter vellykket og lærerik, og det at Venstre inviterte til et slikt møte, ble tatt svært positivt imot. Vi takker for alle som delte sine erfaringer med oss, dette var utrolig inspirerende!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**