Samfunnsutvikling

Hvordan opprettholde bosetting i distriktene?
Hvordan få folk til å flytte hit, ta med seg viktig kompetanse og være
med å utvikle grender og bygder?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Østre Toten Venstre vil:

-arbeide målrettet med planlegging og utvikling av gode og spennende boligløsninger i kommunen i tråd med tradisjonene og kulturlandskapet, og i tråd med et godt jordvern.

-ta vare på grendene ved å sørge for at nødvendig infrastruktur som skole, barnehage og nærbutikk opprettholdes. Vi vil ta vare på de små stedene gjennom bevaring av kulturlandskapet, og ved en aktiv holdning til hvordan stedene ser ut.

-arbeide aktivt med næringsutvikling ved å stimulere og oppmuntre nye tanker og nye næringer. Venstre ønsker seg et blomstrende næringsmiljø hvor de forskjellige aktørene drar veksler påhverandre og utfyller hverandre.

-Oppmuntre folk som vil skape noe selv.

-Landbruket på Toten er en del av den etablerte næringa som må tas vare på. Det er forøvrig avgjørende å støtte opp under utvikling og nytenkning innen denne næringa, som er i full gang i Østre Toten.

-Kulturlandskapet på Toten er en unik ressurs både for reiselivsnæringa og en voksende opplevelsesturisme. Et aktivt samarbeid mellom kommunen som tilrettelegger og døråpner, kombinert med idérike initiativtakere vil gi nye muligheter og arbeidsplasser.

-oppmuntre det folkelige engasjementet innen idrett, sang og musikk – og andre kreative aktiviteter. Kultur, idrett og kunst er selve grunnlaget for at mennesker skal utvikle seg som samfunnsborgere, og er sosialt lim i hverdagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**