Fokus fra Venstre i kommunestyret 29.10 med Rita Sletner

Eidsberg Kommune vil ikke bosette mindreårige flyktninger ! Venstre ber Eidsberg Kommune være en pådriver i forhold til Rusbehandling !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Eidsberg Kommune vil ikke bosette mindreårige flyktninger !

Fjell skole

Foto: Stine Bjørndal Osnes

I kommunestyremøte 29/10 behandlet Kommunestyre en forespørsel fra IMDI om bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
Venstre stemte for, – men forslaget fikk kun 8 stemmer.

Venstre synes det er trist at kommunen og de andre politikerne ikke vil tilrettelegge for bosetting av mindreårige flyktninger. Venstre mener det finnes familier i Eidsberg som kunne tenke seg å være støtte/vertsfamilie for disse barna. Dette er de mest sårbare av flyktningene som kommer til Norge og trenger et spesielt vern for å klare å bygge seg en fremtid. Venstre har programfestet at alle mindreårige asylsøkere skal hjelpes av barnevernet, også de mellom 15 og 18 år. Dette er noe vil fortsette å jobbe for !

Rita Sletner
Eidsberg Venstre

Venstre ber Eidsberg Kommune være en pådriver i forhold til Rusbehandling !

Fattigdom

Foto: Microsoft

I kommunestyret 29/10 fikk vi en samarbeidsavtale mellom sykehuset Østfold HF og kommuner i Østfold til orientering.

Venstre tok til orde for at vår kommune skulle tale rusmisbrukernes sak. Dette er en gruppe med pasientrettigheter som blir stedmodig behandlet av systemet. Alle behandling må planlegges og det er for få avgiftnings og behandlingsplasser.
Dette er faktisk en pasientgruppe helsevesenet må løpe etter. Det er alt for mange overdosedødsfall i Norge og Østfold. Venstre har som prinsipp i ruspolitikken at vi skal bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Venstre ønsker en rusomsorg som tar utgangspunkt i at ingen mennesker er like, ingen skal bli gitt opp, og alle mennesker skal ha et trygt og verdig møte med hjelpeapparatet.

Rita Sletner
Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**