Feil prioritering av penger

Venstre er positive til tiltak som vil stimulere de sterkeste skoleelevene, men mener Høyre med sin Abel-camp bommer i prioriteringene. — Frafallsproblematikken burde være vår førsteprioritet, understreker Harald Hove, gruppeleder for fylkestingsgruppen til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole

Med den høye andel frafall i den videregående skolen mener Venstre det bør settes inn flere ressurser mot de som sliter på skolen istedenfor å lansere nye tilbud til de som allerede gjør det bra og er motiverte. — Allikevel synes jeg det er viktig å påpeke at det innenfor rammene for skolens opplæringsansvar må kunne finnes rom for å utfordre også de mest ressurssterke elevene våre, sier Hove.

Han påpeker at Venstre ikke er grunnleggende imot et faglig tilbud for de sterkeste elevene i skolen, men mener det er et feil signal å sende i en tid da den videregående opplæringen i Hordaland står foran flere utfordringer.

Kompetanseheving viktig
– Skal vi få en bedre skole for alle, må lærerrollen styrkes, fortsetter Hove. Han påpeker at Høyre stemte ned Venstres forslag om en prøveordning med kompetanseår for lærere. — Dette ville være et tiltak som gir positiv effekt for alle skoleelever. En sterkere lærer, med god faglig tyngde, en styrket autoritet og økt motivasjon ville gitt en umiddelbar effekt, tror han.

Harald Hove 3

Hove påpeker at det er mange viktige tiltak fylkeskommunen kunne satt i gang. — Ordningen med PC i skolen er et godt eksempel. Å bruke flere midler på en kompetanseheving i digitale læremidler blant lærere ville vært en god bruk av penger, mener han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**