Stifter bred koalisjon mot DLD

Tirsdag 3.november 2009 stiftes kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet. Lars-Henrik Paarup Michelsen er en av initiativtakerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stopp DLD

– Stopp Datalagringsdirektivet er en tverrpolitisk og uavhengig kampanjeorganisasjon som skal arbeide for å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov, forteller Paarup Michelsen.

Stiftes hos Fritt Ord
Stiftelsesmøtet vil avholdes i Fritt Ords lokaler i Oslo. Det blir appeller fra blant andre Jon Wessel-Aas (advokat med bl.a. personvern som spesialfelt), Bård Vegard Solhjell (SV), Michael Tetzschner (Høyre), Per Sandberg (FrP), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (Venstre).

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Nå er vi i den avgjørende fasen der det er viktig å få en felles front. Stiftelsesmøtet er et forsøk på å samle de engasjerte folkene som har drevet motstandskamp på ulike måter og på ulike felt, sier Paarup Michelsen til Computerworld.

Personer allerede tilsluttet til Stopp DLD:
Anine Kierulf, advokat og stipendiat ved juridisk fakultet ved UIO
Ida Jackson – Virrvarr, blogger (Oslo)
Torgeir Waterhouse, prosjektleder i IKT-Norge
Kristin Clemet, leder i Civita
Aslak Sira Myhre, leder i Litteraturhuset
Erlend Sand, leder av Europeisk Ungdom
Heming Olaussen, leder av Nei til EU
Svenn-Arne Dragly, leder av FriBit
+ lederne av alle ungdomspartiene unntatt AUF

Utfyllende program om stiftelsesmøte og oppdatert liste over tilsluttede personer finner man på Stopp Datalagringsdirektivet. Så langt har over 1 700 personer sluttet seg til kampanjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**