Uansvarlig å legge ned helsestasjonen i Ytre Arna

– Det er uansvarlig å legge ned helsestasjonen i Ytre Arna. Det er svært viktig at en slik tjeneste finnes i nærmiljøet. Ytre Arna har en stor andel flyktninger, asylsøkere og nylig bosatte innvandrere. Vi vet av erfaring at helsestasjon må være i nærheten for at denne gruppen skal benytte seg av dette viktige tilbudet, det sier bydelsstyrerepresentant for Venstre i Ytre Arna, Kjell-Andrè Johannesen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kjell Andre Johannessen

– Det er småpenger å tjene på en slik nedleggelse sammenlignet med de sosiale konsekvensene dette kan få. Det er positivt at byrådet vil se på mer effektive måter å drive tjenestene på, men en nedleggelse helsestasjonen i Ytre Arna kan fort gi utgifter igjen i andre enden, sier leder i Venstres bystyregruppe, Hans-Carl Tveit.

– Det er merkelig at byrådet først og fremst peker på nedleggelse av helsestasjonen i Ytre Arna når det skal gjennomføres strukturendringer. Jeg hadde trodd at helsestasjonen skulle komme tilbake til permanent drift igjen. Er det ett sted det av helse- og sosialfaglige grunner er viktig å ha en helsestasjon, så er det i Ytre Arna, fortsetter Johannesen.

Hans-Carl Tveit

– Hele poenget med en helsestasjon er jo at den skal være å finne i nærmiljøet og gi foreldre og barn god og tett oppfølging. Jeg er redd vi kan miste muligheten til å følge opp en del barn med minoritetsbakgrunn ved å legge ned denne helsestasjonen. Derfor sier Venstre klart nei til å legge ned helsestasjonen i Ytre Arna, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**