Venstre fremmer forslag om lobbyregister

Parlamentarisk leder i Venstre, Trine Skei Grande, foreslo i Stortinget i dag å innføre en registreringsordning for dem som oppsøker Stortinget, departementene og statsminsterens kontor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre vil innføre et lobbyregister over hvem som ønsker å påvirke Storting og Regjering.

Venstre vil innføre et lobbyregister over hvem som ønsker å påvirke Storting og Regjering.
Foto: Tonje Løwer Gurholt

Ordningen skal gjelde for aktører som opptrer på vegne av seg selv eller andre for å påvirke saker til behandling i disse organer.

– Den siste tids avganger fra regjering til næringsliv har aktualisert debatten om mer åpenhet i forvaltningen, sier Skei Grande (V).

– De siste fire årene med flertallsregjering har styrket behovet for et lobbyregister. Diskusjoner og beslutninger flyttes ut av Stortinget til lukkede rom i regjeringskvartalet, sier Skei Grande (V).

Lignende forslag har blitt gjennomført for lobbyister til Europaparlamentet og den amerikanske Kongressen. I Storbritannia har en komité i Underhuset krevd at et lobbyregister innføres. I de fleste land, også Norge, er dette en industri som er voksende.

– Venstre har lang tradisjon for å kjempe for økt åpenhet i offentlig forvaltning. Et lobbyregister vil avmystifisere lobbyvirksomhet, som er en viktig del av demokratiet, mener Trine Skei Grande (V).

Venstres forslag:
1. Det utarbeides forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker Stortinget på vegne av seg selv eller andre for å påvirke Stortinget i saker som er til behandling.
2. Stortinget ber Regjeringen utarbeide en registreringsordning for dem som oppsøker den politiske ledelsen i departementene eller på Statsministerens kontor på vegne av seg selv eller andre for å påvirke Regjeringen i saker som er til behandling.

Mer info:
Les hele representantforslaget om lobbyregister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**