Rungende ja til Kvikne skole

Slik lyder overskriften til Østlendingens oppslag fra kommunestyremøtet i Tynset tirsdag. I artikkelen framstilles det som at kommunestyret var fullt samstemt i denne saken. Det stemmer ikke helt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det var ikke enstemmighet om kostnadsrammen. Rådmannen gikk i sitt forslag til vedtak inn for en kostnadsramme på 29,9 mill. kroner. Dette forslaget innebærer innsparing i forhold til den opprinnelige byggeplanen på to områder:
1. En liten reduksjon av arealet, innsparing 260 000 kroner.
2. Endre byggemateriale i veggkonstruksjon og utvendig overflate på hallen fra tre til stål, innsparing 260 000 kroner.

Venstre fremmet forslag om at hallen skal bygges i tre. Dette ut fra to årsaker: Tre vil gi et mye mjukere og estetisk bedre miljø enn stål. Alle på skolen, både elever og ansatte, tror jeg påvirkes negativt av en hard, massiv, 9 meter høy stålkoloss stående på en 2 ½ meter høy betongmur. Videre er det klimaperspektivet. Det er vesensforskjell på de to alternativene når det gjelder utslipp av klimagasser. Tynset kommune er nå godt i gang med å utarbeide klimaplan. Utfallet av denne byggesaken indikerer dessverre at klimaplanarbeidet i Tynset er en ren øvelse i å utvise politisk korrekthet. Forslaget om å øke kostnadsrammen til 30,16 mill. kroner fikk nemlig bare Venstres ene stemme, og falt, ikke under øredøvende rabalder, men i avvisende taushet. Tynset går for stål. Verken klimahensyn eller nærmiljøkvalitet teller hvis det kan spares litt. Her dreier det seg om en innsparing på mindre enn 1 prosent av totalkostnaden!

Caspar Schärer,
Kommunestyrerepresentant for Venstre i Tynset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**