Valgt som leder av Stopp DLD

Lars-Henrik Paarup Michelsen ble tirsdag valgt som leder av kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stiftingsmøtet ble en stor suksess, med smekkfulle lokaler hos Fritt Ord, flere gode appeller fra sentrale politikere, journalister fra flere riksmedier var til stede og i løpet av de timene stiftingen varte sluttet hundrevis av nye personer seg til initiativet. Lars-Henrik Paarup Michelsen ble valgt som leder for kamporganisasjonen som nå skal jobbe for at Norge ikke innfører direktivet.

Stopp DLD

Bryter menneskerettskonvensjonen
– EUs datalagringsdirektiv pålegg tele- og nettselskapa å lagre trafikkdata om din og min elektroniske kommunikasjon i tilfelle vi gjer noko kriminelt i framtida, forklarer Paarup Michelsen. – Direktivet bryt med retten til privat korrespondanse som er nedfelt i artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen. Personvernkommisjonen, Datatilsynet og over 19.000 nordmenn har via Facebook sagt nei til datalagringsdirektivet, men regjeringa er minst like passive her som i saka om FRA-lova, påpeker han.

Les intervju med Paarup Michelsen på Dagbladets nettsider

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Venstre tidlig ute
Venstre var først ute med sin motstand mot direktivet. Allerede i mars 2006 vedtok Venstres landsstyre en uttalelse mot direktivet, som måneden før hadde blitt vedtatt i EUs organer.

Etter snart fire år har fremdeles ikke regjeringen tatt et klart standpunkt i saken. Sp og SV er mot, mens Ap enda ikke har tatt standpunkt.

Nå samles motstanderne av direktivet for å legge et ytterligere press på regjeringen.

Se nettsidene til StoppDLD

Fakta: Datalagringsdirektivet
EUs Dtalagringsdirektiv: Pålegger lagring av trafikkdata for e-post, ulike typer telefoni og internett-tilgang. Identitet og tidspunkt for kommunikasjon, samt lokaliseringsdata for mobil kommunikasjon skal lagres.
Kommunikasjonens bestemmelsessted skal lagres for e-post og telefoni, men ikke for internett-tilgang. Data som røper innholdet i kommunikasjonen skal ikke lagres.
Lagringstiden er minst seks måneder, maks to år.
Datatilsynet karakteriserer loven som "enda et skritt på inn i overvåkningssamfunnet".
Venstre arbeider mot direktivet og mener Norge om nødvendig må bruke reservasjonsretten.

Personvern satellit
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**