NÅR ENDEN ER NÆR !

Den senere tiden har media fokusert på Kommunens planer for Verdens Ende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Roar 2008

Foto: privat

Dagens restaurant ble åpnet i 1932 og fremstår i dag som falleferdig og har sett sine beste dager.
Behovet for en oppgradering har vært nødvendig de siste 20 årene, eier Tjøme kommune har ikke sett seg i stand til og ivareta dette behovet.

Restaurant Verdens Ende 2009

Foto: Roar Jonassen

En endring trenger derfor private investorer for at dette kan gjennomføres. Derfor har et enstemmig hovedutvalg for plan og miljø vedtatt at forarbeidet for en intessjonsavtale med en potensiell utbygger skal starte.

Dette har vekket mange reaksjoner i folket, som er engstelige for at stedets egenart vil lide under en slik endring.

Tjøme Venstre vil bidra til at nødvendige hensyn til stedets egenart vil bli ivaretatt. Slik sett har vi som folkevalgte politikkere et stort ansvar for og ivareta et unikt rekreasjonssted for etterslekten.

Dette ansvaret er vi svært beviste på.

Tilbudet til våre innbyggere og turister fra den kommunalt eide restaranten har vært for dårlig de siste årene. Dette ønskes nå bedret, ved en sårt tiltrengt oppgradering eller nybygg. 77 års drift har satt sitt preg på stedet. Dagens krav fra myndigheten greier den eksisterende bygningsmassen ikke å innfri.

Verdens Ende vippefyret 2009

Foto: Roar Jonassen

Med dette som bakgrunn ønsker vi derfor en oppgradering av tilbudet, slik at Tjøme som en typisk turist kommune kan ivareta våre gjester på en skikkelig måte fremover i tid.

Roar Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**