Valgets kval !

Stortingsvalget er over og noen betrakninger i så måte kan gjøres med en viss avstand til et nedslående valg resultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Monica H Augheim juni 2009

Foto: R.Jonassen

Monica Hofer Augheim var Tjømes kandidat til stortingsvalget for Vestfold benken.

Tjøme etter stortingsvalget 2009.
Av kommunens 3559 stemmeberettigede innbyggere valgte 2777 og benytte sin stemme.
Det gir en valgoppslutning på 78 % noe som ligger litt lavere en lands gjennomsnittet.

Venstres oppslutning på Tjøme var bedre en fylket som helhet. Med 3,9% tilslutning til vår politikk. Sett i et najonalt perspektiv kan man ikke betrakte dette som et valg med en vellykket strategi. Det positive må i så måte være den økte medlemstilstrømningen i etterkant av valget.

På Tjøme var det Høyre som fikk best uttelling sett i et statistisk perspektiv. Stemmene ble denne gangen hentet fra alle partier. Men størst ble tapet for Frp som mistet 159 stemmer til Høyre i forhold til valgresultatet fra 2005

Ved stortingsvalget i 2005 hadde Venstre en oppslutning på 4,5% dvs 145 stemmer i Tjøme kommune.

Ved årets valg ble dette redusert til 3,9% dvs 108 stemmer. Årsakentil dette kan man naturlig anta og være en trategi som ikke ivaretok et troverdig borgelig alternativ ved valget. For Tjømes del ga dette positive utslag for Høyre som gjorde et godt valg med 568 stemmer. Resultatet må man helt tilbake til 1993 for og overgå (638 stemmer). Arbeiderpartiet gjorde også et godt valg på Tjøme med 216 (616/832) stemmer mer en i 2005.

Valg tall for Venstre på 17% må man helt tilbake til 1933 for og finne. Noe nærmere ligger et svært dårlig reultat på 2,7 % oppslutning i fra 1989. Så årets 3% resultat er ikke noen negativ rekord, i den grad det er en trøst.

Fremover i tid vil forhåpentligvis innsatsen lokalt legge grunnlaget for et langt bedre reultat ved kommunevalget 2011.

R.Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**