Spmål om Polarmuseet i Fylkestinget

Ved åpningen av Fylkestinget tirsdag stiller Venstre spørsmål til Fylkesrådet i Troms om Polarmuseets finansiering fram til et eventuelt Nordområdemuseum er på plass. Ministeren har på spørsmål fra Trine Skei Grande definert museet som et regionalt anliggende inntil videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Spørsmål til Fylkesråd for Næring og kultur fra Roar Sollied (V) ved Fylkestinget i desember 2009.

Polarmuseet et regionalt anliggende?

Polarmuseet i Tromsø er et av de best besøkte museene i landsdelen, med over 30 000 besøkende årlig, og deres samlinger og formidling har nasjonal og internasjonal viktighet. Polarmuseet fikk avslag på søknad om statlig driftsstøtte/prosjektstøtte våren 2009, jf. brev fra departementet 27. mai. d.å. Selv ikke i "Polaråret" ble dette museet tilgodesett med statsstøtte, mens Fylkeskommunen og Tromsø kommune tidligere har gått inn med noe støtte i påvente av konsolidering.

Med bakgrunn i den prekære økonomiske situasjonen for Polarmuseet i Tromsø og den usikre progresjonen rundt prosjektet Nordområdemuseet, som Polarmuseet planlegges å inngå i, stilte Venstres i høst skriftlig spørsmål til statsråd Giske om han var villig til å sørge for at Polarmuseet holdes i drift fram til neste konsolidering er et faktum.

Statsråden svarte i september at han anser driften av museet som "et regionalt anliggende" inntil Polarmuseet inngår i et fremtidig nordområdemuseum eller i en annen enhet innenfor det nasjonale museumsnettverket.

Spørsmål:
Hva akter Fylkesrådet å gjøre i forhold til den nytildelte rollen som ansvarlig for at Polarmuseet skal leve fram til Nordområdemuseet engang realiseres?

Referanse til Venstres spørsmål og Statsrådens svar på Stortingets hjemmeside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**