Biodieselsaken: Maktarroganse og feighet satt i system

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget er det nå klart at samtlige opposisjonspartier går i mot regjeringens forslag om en avgift på biodiesel. Både SV og SP har vært sterkt kritiske til regjeringens forslag. Mye tyder derfor på at det er flertall på Stortinget mot en slik avgiftsendring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Etter at regjeringen presenterte sitt statsbudsjett er det kommet frem mange motargumenter og negative konsekvenser for både miljøet og næringslivet dersom regjeringens forslag gjennomføres. Uniol i Fredrikstad har sendt ut permitteringsvarsel til alle sine ansatte. Norske Skog har varslet skrinlegging av sine planer for en biodieselfabrikk basert på trevirke.

Borghild Tenden

Foto: Venstre

– Dersom Arbeiderpartiets stortingsgruppe ikke snur i denne saken eller SVs og SPs stortingsgrupper tør stemme mot forslaget fra regjeringen så er dette et eksempel på maktarroganse og feighet i regjeringspartiene, sier Borghild Tenden.

– At AP står på sitt i denne saken og tvinger gjennom denne miljøfiendtlige og næringsfiendtlige avgiftsendringen mot et flertall på Stortinget sin vilje, er feighet hos SV og SP og maktarroganse hos AP satt i system, sier Tenden.

2. generasjons biodrivstoff
I valgkampen lovte representanter fra regjeringen og regjeringspartiene at miljøteknologi og biodrivstoff var et område det skulle satses på. Rett etter valget foreslår man en avgift som vil straffe nettopp slike initiativ.

– Flertallsregjeringen sier en ting og gjør det stikk motsatte. Det er veldig skuffende, sier Borghild Tenden.

– Med dette fjerner regjeringen mye av grunnlaget for videre utvikling av 2. generasjons biodrivstoff i Norge — et drivstoff som ikke kommer i konflikt med matvaresituasjonen i verden og som har svært gode miljøkvaliteter, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**