Vellykket fylkesseminar i Sandefjord

Lørdag 7. november 2009 arrangerte Vestfold Venstre fylkesseminar i Sandefjord. Temaet for seminaret var “Venstre for framtida! Framtida for Venstre!”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


14 ivrige Venstre-medlemmer hadde satt av denne lørdagen til politisk og organisatorisk arbeid og diskusjon, profesjonelt ledet av Leif-Runar Forsth.

Fylkesseminar-2

Vestfold Venstre var som de fleste fylkeslag også opptatt av å utnytte det potensialet som lå i tilstrømmingen av nye medlemmer, og vi var veldig spente på hvor mange som vil møte opp av disse. Hyggelig var det at vi fikk stifte bekjentskap med 3 nye medlemmer.

Da seminaret også var lagt opp til endel gruppearbeid og diskusjoner, ble det en travel og engasjerende dag. Deltakerne fikk virkelig brukt seg og kreativiteten sin. Samtidig ble det oppfriskning av viktige punkter fra prinsipprogrammet. Som en av deltakerne etterpå uttrykte det: – Vi fikk finpolert basisen på menneskesynet og politikken vår og meislet fram viktige saker og arbeidsformer.

Fylkesseminar-3

Hvordan mennesker kommuniserer med hverandre, var også et interessant tema å gå i dybden på. Her var det nok av oppgaver å besvare og diskutere. Det er etter seminaret laget et sammendrag over hva vi kan og bør gjøre videre i fylkeslaget/lokallaget, i de forskjellige verv og hva det enkelte medlem kan tenke seg å gjøre, basert på innspill fra seminadeltakerne og fra gruppene.

Fylkesseminar-4

Seminaret gav oss ny giv og inspirasjon for å utvikle organisasjonen og medlemmene videre! Det ble et spennende prosjekt og et noe annerledes seminar — som gjerne kan anbefales øvrige fylkeslag å kopiere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**