GODT BUDSJETT FOR INDRE BY

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige om Oslo Kommunes budsjett for 2010. De fire partiene på borgerlig side er kommet til enighet om budsjettet for 2010. Forliket viser en fortsatt satsing på skole og utdanning, kultur og samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Indre by kan glede seg over at det lagt inn 7,5 millioner til ny kunstgressbane på Dælenenga, sier de fire borgerlige gruppelederne. I tillegg er det er lagt inn 5 millioner til opparbeidelse av turveier og lyssetting langs Akerselva fra Frysja til Nydalen og en egen rehabiliteringsplan for St. Hanshaugen sier Venstres Ola Elvestuen i en kommentar.

Andre saker i budsjettforliket med betydning for Indre by:

Olaf Ryes plass 2 blir et kunstnerstyrt hus, det er satt av 8 millioner til dette formål
Det er satt av 45 millioner kroner til oppfølging av Ruters strategi for 2010, slik at Furusetbanen får 7,5 minutters rute.
Det innføres samme takster på nattkollektivtilbudet som resten av døgnet og det er satt av 5 millioner kroner til å utbedre nattilbudet.
Det er satt av 2 millioner til akuttvedlikehold på Gressholmen
Det er lagt inn til sammen 22,5 millioner til kunstgressbaner, blant annet til Tørteberg.
Musikk- og kulturskolen styrkes ved at det tas i bruk ytterligere to etasjer på Schous Kulturbryggeri samtidig som ventelistene reduseres, det er satt av 4 mill til formålet.
Dælenenga får ny kunstgressbane, 7,5 millioner.
Grunnvannskartlegging i indre by, Utarbeidelse av veileder, 400.000.
Rehabiliteringsplan St.Hanshaugen. Innenfor rammen på 5 millioner.
Uranienborg kirke, innvendig totalrehabilitering. 18 millioner.
Det er satt av 7 millioner til prosjekt "Levende Oslo", som gir en total satsing på torg og møteplasser på 20 millioner kroner i 2010.
Det er satt av 7 millioner til oppfølging av Hovedsykkelveiplan og Gatebruksplan, noe som vil si at det til neste år er satt av 61 millioner til dette formål.
Det innføres en vedlikeholdspott på 5 millioner til barnehager, som både offentlige og private barnehager kan benytte seg av.
Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010
Barnas Holmenkolldag vil også neste år bli arrangert i Frognerparken
Det skal utarbeides en egen handlingsplan for "Musikkbyen Oslo"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**