Miljøsvik fra en samlet Regjering

At medlemmer av regjeringen nå forsøker å selge ut en økning av omsetningspåbudet som en redningspakke for satsingen på biodrivstoff er i realiteten nok et miljøsvik fra den rødgrønne regjeringen. Det ambisjonsnivået som er varslet er lavere enn det klimaforliket forutsetter og det er lavere enn det Miljøvernminister Erik Solheim (SV) varslet da han åpnet Uniol biodieselfabrikk tidligere i år, utaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– At regjeringen nå legger opp til å gå tilbake på ambisjonsnivået i klimaforliket er nok en spiker i kista for satsingen på biodiesel i Norge. Dette forsterker inntrykket av at den rødgrønne regjeringen ikke er til å stole på i miljøpolitikken. At Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet nå uttaler at de er svært fornøyd med dette ambisjonsnivået er oppsiktsvekkende, og viser at de har lagt seg flate for Stoltenberg og Arbeiderpartiet i denne saken, legger Tenden til.

– Da miljøvernminister Erik Solheim (SV) åpnet Uniol visste han trolig at regjeringen ville innføre avgift på biodiesel. Dette sa han ingenting om. Dermed holdt han bedriften og de ansatte for narr. Han burde varslet i tide at biodiesel ikke lenger vil være et satsingsområde for regjeringen, sier Tenden.

– Det er fremdeles slik at det er regjeringens forslag om en avgift på biodiesel som er hovedproblemet. Denne rammer norske virksomheter som har fulgt regjeringens oppfordring og satset på dette området, nærmest med kirurgisk presisjon. Avgiften er miljøfiendtlig og næringsfiendtlig, avslutter Borghild Tenden.

Dette er omsetningspåbudet:

> Partene i klimaforliket ble enige om å innføre omsetningspåbud for biodrivstoff på 2,5 prosent i 2009 og 5 prosent fra 1. juli 2010. Se sak her.

>
Da miljøvernminister Erik Solheim åpnet biodieselfabrikken Uniol, gjentok han dette ambisjonsnivået. Stikk i strid med det regjeringen nå varsler. Solheim varslet også opptrapping utover det avtalte nivået. Se sak her.

> I dag varsler regjeringen opptrapping av omsetningspåbudet til 3,5 % i 2010 og en mulig opptrapping på til 5% i 2011, men som visstnok skal avhenge av EUs bærekraftskriterier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**