Kutt i halleie og fortsatt støtte til leirskoler

Venstre i samarbeid med posisjonspartiene AP, KrF, SP og SV har lagt fram et endringsforslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2011-2013, som åpner for kutt i leien av idrettshaller og skolelokaler i kommunen. I tillegg legges det til rette for at det fortsatt kan gjennomføres leirskole i kommunen i de neste fire årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Melsom skole

Melsom skole

Budsjettforslaget ble lagt fram i formannskapets møte onsdag 25.11, og ble enstemmig vedtatt. Det er gledelig at også H og FrP kunne gå inn for dette. Med denne budsjettjusteringen får den viktige frivilligheten innenfor idrett noe bedre arbeidsvilkår, kommentere Venstres gruppeleder Kåre Pettersen.

Hyggelig er det at formannskapet også gikk inn for posisjonens forslag om å gi tilskudd til leirskoleopphold for elevene i hele fireårsperioden. Rådmannen hadde opprinnelig gått inn for å avskaffe leirskoletilbudet fra og med neste skoleår.

Fra Melsomvik

Fra Melsomvik

Ved budsjettbehandlingen i formannskapet ble det også vedtatt å flytte investeringene knyttet til bedring av kloakkforholdene i Melsomvik og Bogen til over strek i økonomiplanperioden.

Dette er i henhold til hva et enstemmig hovedutvalg tidligere ønsket. Med en slik justering i økonomiplanen vil vi fortere kunne få på plass en enda bedre vannkvalitet i området, sier Kåre Pettersen som også er leder av hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**