– Regjeringen har begravd klimaforliket

– Regjeringen begraver dessverre klimaforliket ved at man ved gjentatte anledninger handler i strid med det som er avtalt og ikke følger opp viktige klimatiltak, sier Trine Skei Grande. Hun slår fast at klimaforliket skulle bli startskuddet for en offensiv klimapolitikk og danne grunnlaget for en langsiktig og forutsigbar omstilling til et grønnere Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Klimaforliker ble lansert på en pressekonferanse i 2008, men Venstre mener viktige punkt i avtale ikke følges opp av regjeringen.

Klimaforliker ble lansert på en pressekonferanse i 2008, men Venstre mener viktige punkt i avtale ikke følges opp av regjeringen.
Foto: Steinar Haugsvær

Regjeringens håndtering av biodieselsaken har fått Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande til å se rødt.

– Regjeringen og regjeringspartiene forhører seg ikke med sine samarbeidspartnere i klimaforliket om viktige spørsmål som avgift på biodiesel og utsettelse av det planlagte omsetningspåbudet om biodrivstoff, påpeker hun.

Les også VG: “Begraver klimaforliket

– Regjeringen handler på tvers av det som er avtalt, besvarer ikke henvendelser fra forlikspartnerne og bidrar med det til at avtalen om klimaforliket fremstår som verdiløst, understreker Skei Grande.

 - Regjeringen begraver dessverre klimaforliket ved at man ved gjentatte anledninger handler i strid med det som er avtalt, sier Skei Grande.

– Regjeringen begraver dessverre klimaforliket ved at man ved gjentatte anledninger handler i strid med det som er avtalt, sier Skei Grande.
Foto: Caroline Roka

Ambisjonsløs
Venstre mener regjeringspartiene opptrer arrogant uten ambisjoner for et bedre klima.

– Rett etter at Stortinget åpnet i høst foreslo Venstre en opptrapping av norsk klimapolitikk med henvisninger til det brede samarbeidet om klimaforliket i Stortinget. Dette ble kvittert ut én uke senere med at regjeringen foreslo avgift på biodiesel. En avgift som vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene våre, uttaler hun.

Les: Venstres forslag om klimaopptrapping her.

Seks viktige punkter uten oppfølging
Venstres parlamentariske leder viser også til at regjeringen ikke har fulgt opp følgende viktige punkter i avtalen:

1. CO2-reduksjoner
De nasjonale reduksjonene i Regjeringens klimamelding kan utvides til 15 -17 mill. tonn CO2 ekvivalenter ift. referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert.

>> Regjeringen har ikke presentert tilstrekkelige tiltak for å nå disse målene.

2. Petroleum

Det skulle legge frem forslag til klimatiltak i petroleumssektoren i 2008.

>> Dette er ikke fulgt opp.

3. Fornybar energi
Ordningen for fornybar elektrisitet skulle legges om i påvente av et grønt sertifikatmarked. Ordningen skulle innrettes slik at den over tid legger til rette for økt utbygging av ny fornybar kraft i Norge i samme størrelsesorden som en ordning med grønne sertifikater ville gitt.

>> Regjeringen har vraket ordningen.

Regjeringen skal komme til Stortinget med en handlingsplan for overgang fra fossile til fornybare energikilder til oppvarming, og å innføre forbud med hjemmel i plan- og bygningsloven mot installering av oljekjel i nye bygninger.

>> Vi har ikke registrert at regjeringen har innført dette.

4. Energisjekk
Det skal etableres en ordning med tilbud om energisjekk av boligbygg for å bidra til å realisere enkle og effektive sparetiltak innen 2009.

>> Regjeringen har ikke presentert et slikt opplegg.

5. Offentlige bygg
Det skal stilles konkrete krav til energibruk og energiforsyning i offentlige byggeprosjekter. Kravene bør så langt det er praktisk mulig være strengere enn minimumskravene i teknisk forskrift.

>> Vi kan ikke se at regjeringen har fulgt dette opp.

6. Hydrogenbiler og parkering
Hydrogenbiler bør få slippe gratis gjennom bomringen og ha gratis offentlig parkering, på lik linje med elbiler. Dette er ikke oppfylt.

>> Regjeringen har fritatt hydrogenbiler for bompengebetaling, men det er ikke innført gratis parkering på offentlige plasser.

Les også: For lite trøkk i regjeringens klimapolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**