Budsjett for 2010

Venstre støtter i hovedsak rådmannes forslag til budsjett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstre budsjett 2010

Foto: Sjur Alhaug

Venstre støtter i hovedsak rådmannes forslag til budsjettet for 2010 og handlingsprogram. Vi vil imidlertid komme tilbake i Kommunestyret med verbalforslag når vi har studert forslaget ordentlig.
Vi ønsker allikevel å legge fram to forslag til budsjettet overfor Formannskapet og at forslaget følger Fsak 240/09 til Kommunestyret 16. desember.
Sommerjobbprosjekt 2010 – Ringsaker Venstre fikk i fjor gjennomslag for å bruke av "krisepakka" til et vellykket sommerjobbprosjekt i regi av sosialtjenesten og gjennomført av Providor. Vi ønsker å benytte midler til også å gjennomføre dette i planperioden framover.
Vi ser av ledighetstall og prognoser fra NAV at det er en økning av ledighet blant unge voksne og ungdom. Denne utviklingen vil gi også "marginalgruppa" av ungdom vanskelig å posisjonere seg i det ordinære sommerjobbmarkedet.
Lærlinger i offentlig sektor – Ringsaker Venstre ønsker å øke læreplasser innen Helsearbeiderfaget spesielt, for 2010 og handlingsplanperioden. I statsbudsjettet har det også for 2010 blitt foreslått å øke lærlingtilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger. Vi mener at dette er noe vi må kunne utnytte.
Venstre foreslår derfor å øke med ennå 2 lærlinger innen Helsearbeiderfaget i kommunen hvert år i planperioden.
Dette må også ses på i perspektiv av behov for et økt behov for eldretjeneste både i institusjon og hjemmebasert. Vi mener at det er framtidsrettet å investere i unge nye arbeidskrefter innen læreplasser. Dette stimulerer arbeidsplassen og kan bidra til å redusere fraværet. Samtidig vet vi at det ansettes og det benyttes ufaglærte i tjenesten.
Sjølfinansiert opplegg under forutsetning av at vi kan innhente skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Men ut fra kto 2530 er nto kostnad pr lærling 50 000,-
Skjønnsmidler utdeles kommuner etter søknad. For 2010 er tilbakeholdt en sum som Venstre ber rådmannen å søke, og ønsker å bruke til å hjelpe til økt antall læreplasser.
De tilbakeholdte midlene for 2010 vil, som i tidligere år, bli prioritert til omstillingstiltak i kommunene.
Andre interne omstillingstiltak – Søknadsfristen for disse midlene er 11. desember 2009 og vi oppfordrer Formannskapet til å gjøre dette før saken skal opp 16. desember. Vi legger for ordens skyld med brev fra Fylkesmannen.
Kommunestyregruppa for Venstre
Morten Andersen
Stein O Glimsdal
Sjur J Alhaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**