Vil ha 5-årig lærerutdanning

Fra og med høsten tilbyr Universitetet i Tromsø 5-årig lærerutdanning. Venstre vil ha denne 5-årige Tromsø-modellen for lærerutdanning som modell for fremtidens lærerutdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Det vil gi læreren mer kompetanse og ikke minst høyere status. Bedre lærere vil også kunne være utslagsgivende for å få ned frafallet i skolen og selvsagt bidra til å øke kunnskapsnivået blant elevene, sier parlamentarisk leder i Venstre Trine Skei Grande.

Venstre mener at en femårig mastergradsutdanning hever kvaliteten i forhold til dagens allmennlærerutdanning gjennom mer faglig dybde og praksis.

– Etter Venstres mening er en utvidelse av lærerutdanningen til fem år nødvendig for å skape tilstrekkelig rom for faglig fordypning, profesjonsforståelse og nok praksis, sier Skei Grande.

Fagmiljøet
Venstre viser for øvrig til at en rekke fagorganisasjoner — bl.a. Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund — ønsker at dlærerutdanningen skal være en femårig mastergradsutdanning.

 Venstre vil ha 5-årig lærerutdanning.

Venstre vil ha 5-årig lærerutdanning.
Foto: Microsoft

– Jeg er imponert over den jobben som Universitet i Tromsø har gjort
med å lage en 5-årig lærerutdanning. Det Universitet i Tromsø her gjør håper
vi i Venstre bli malen for lærerutdanninga i framtida, sier Skei Grande til NTB.

– Dette kan være med på å gjøre norsk skole bedre og øke statusen på ett av de
viktigste yrkene for framtida, nemlig læreryrket, sier Trine Skei Grande Venstres representant i Stortingets utdanningskomite.

– Det viktigste vi kan gjøre for å skape en god skole er å sørge for gode, kloke og trygge lærere, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**