Sesselja Bigseth

Sesselja Bigseth er Venstres stortingskandidat fra Nes ved Stortingsvalget 2013. Hun satt i flere år i styret i lokallaget, og er nå varamedlem i Akershus Venstres fylkesstyre. Hun er fast medlem av utvalget for næring og kultur, og sitter som 1. varamedlem til kommunestyret og er vara i sakkyndig ankenemnd ved eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Sesselja Bigseth

Foto: Birger Areklett

Sesselja Bigseth jobber som journalist i Bedre Gardsdrift. Før det jobbet hun i ti år som journalist og oversetter med eget foretak. Hun studerte journalistikk i England, hvor hun også satt i styret og var redaktør for Association of Norwegian Students Abroad, UK (ANSA-UK).

Sesselja er glødende opptatt av personvern og deltok i Akershus Venstres personverngruppe i 2009 og var leder for Akershus Venstres politiske verksted om rettstat, demokrati og frihet i 2012. Av politiske saker er hun også sterkt interessert i småbedrifters vilkår; individets frihet; menneskerettigheter; og miljøvern og biologisk mangfold.

Sesselja er født og oppvokst i Ålesund. Hun bodde fem år i England, før hun til slutt bosatte seg med mann og hund på Årnes i 2007. Hun har ett barn. På fritiden er hun en ivrig leser, og hun er med i Bibliotekets venner.

Sesselja var ansvarlig for lokallagets nettsider fram til januar 2013.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 417 48 111
E-post: [email protected]

Blogg: Fri og freidig
Twitter: http://twitter.com/#!/SesseljaBigseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**