Nominasjonsnemda i gang!

Tirsdag 23. mars hadde nominasjonsnemda for kommunevalget 2011 sitt første møte. Nemda er satt sammen geografisk, dvs. en fra hver av de fem ungdomsskolekretsene vi har i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dette er de du bør kontakte om du skulle ha noen gode forslag om hvem som bør komme på lista til neste års kommunevalg:

MORTEN ANDERSEN, MOELV, 90728504, [email protected],
KNUT FJÆSTAD, FURNES, 97500823, [email protected],
STEIN O. GLIMSDAL (leder av nemda), MESNALI, 94898674, [email protected],
LIV K. KONGSRUD, STAVSJØ, 92499764, [email protected],
ROGER NILSSEN, BR.DAL, 97676526, [email protected],

Meld deg inn 3

Foto: H. Bast

Videre framdrift i nemda er foreløpig:
Innen 1. april 2010:
Informasjon om nemndas medlemmer og framdriftsplan for videre nominasjonsprosess blir gjort kjent for medlemmene i lokallaget.
Nemnda må gjøres lett tilgjenglig på lokallagets hjemmesider.

Nemnda må invitere alle medlemmer til å komme med forslag til listekandidater. Forslagene trenger ikke å rangeres, men for hver kandidat bør det fylles ut en standard mini-cv.
Svarfrist: 1. mai.

Nemnda kontakter valgte representanter for avklaring om de ønsker gjenvalg.
Svarfrist: 1.mai.

Innen 1.juni 2010:
Nemnda sender ut ei alfabetisk liste over foreslåtte kandidater hvor de ber medlemmene rangere og returnere til nemnda.
Mini-cv over kandidatene bør følge med denne lista som vedlegg, slik at alle medlemmer kan gjøre seg opp ei mening.
Svarfrist 1.august.

Innen 20.august 2010:
Nemnda inviterer til åpent medlemsmøte der alle foreslåtte toppkandidater kan presentere seg og svare på spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**