Gi hyttefolket stemmerett

I ferien fordobles innbyggertallet i Ringsaker. Bør hyttefolket ha innvirkning på det politiske liv og skattlegging i Ringsaker?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lars Sponheim og Trine Skei Grande mottar blomster. Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Venstre i Ringsaker har bidratt til ny politikk og utvikling for fjellet. Hytteeierne vil nå ikke lenger være det de opplever som kommunal melkeku og krever at eiendomsskatten blir frosset.
Formannskapets flertall (Ap+SV) vil øke skattesatsen fra 3,4 til 4,3 promille for å få neste års budsjett i balanse. Drøye 30 millioner kroner mangler rådmann Jørn Strand for å få budsjettet i balanse. 17,5 millioner kroner har han fått aksept for å hente inn ved en ny økning av eiendomskatten.
For mange hytteeiere betyr det en sterk økning av avgiftsnivået for å redde kommunale tjenester.
– Det er helt galt at hytteeiere skal være med å finansiere tjenester de ikke har noen glede av, tordner leder av Sjusjøen vel, Bjørn Egil Skar.
I et åpent brev til Ringsakers folkevalgte gir de to klare helt enkle utfordringer å svare på:
• Har det streifet kommunepolitikerne at det bør være en enkel sak å fryse eiendomskatten for fritidseiendom?
• Ønsker politikerne å ha et tillitsfullt forhold til omtrentlig 5.000 hytteeiere organisert i mange velforeninger?
Hytteeierne legger igjen mye penger i Ringsaker og belaster det kommunale apparatet i svært liten grad, påpeker Skar.
Opposisjonen i formannskapet (H, V, FrP, RL, KrF) prøvde delvis å snakke hyttefolkets sak da Formannskapet behandlet rammene for neste års budsjett i slutten av juni. Roel Børke (H) ville at Rådmannen skulle legge fram en en ny rammesak med to alternativer uten økning av eiendomskatten. I det ene alternativet ville opposisjonen at områdefaktoren på det sentrale Sjusjøen settes til én. Forslaget falt mot 3 stemmer.
• Ringsaker innførte eiendomsskatt i 2007, den gang med skattesats på 2 promille
• I budsjettet for 2013 ble skattesatsen økt til 3,4 promille
• Eiendomskatten gir 74 millioner kroner i klingende mynt til kommunekassa
• Nå anbefaler formannskapets flertall at skattesatsen skal økes ytterligere for 2014, en økning til 4,3 promille, noe som vil føre til at inntektene fra eiendomsskatten økes med 17,5 millioner kroner
En hilsen fra en Venstres ordfører så langt vest i Valdres kan du finne her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**