Lokalpolitisk nettverk

Lokalpolitisk nettverk er Venstres nettverkssamling for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Nettverket samles minst én gang årlig i 10 regionale møter i hele landet. Neste møte er 22.oktober 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre har et stort mangfold av tillitsvalgte og folkevalgte!

Venstre har et stort mangfold av tillitsvalgte og folkevalgte!
Foto: Steinar Haugsvær

Formålet med Lokalpolitisk nettverk er å bl.a. å sikre at Venstres egne folk er trygge på vår egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

Høsten 2011: Folkevalgt – på Venstre-måten
Tidligere stod partiene selv for opplæringen av sine folkevalgte. Av ulike årsaker valgte Stortinget å kanalisere dette opplæringsarbeidet (og de økonomiske midlene som hører til) inn i Kommunenes Sentralforbund. Resultatet er en enhetlig opplæring – men et tap for partienes særpreg.

På denne samlingen vil Venstres folkevalgte få opplæring i folkevalgtarbeid på Venstre-måten. Venstre-folkevalgte er ikke byråkrater som forvalter administrasjonens interesser, men kritiske og konstruktive ombud på vegne av sine velgere. Samlingen vil også være nyttig for de som ikke ble folkevalgt i denne runden, og for tillitsvalgte i lokallag som er apparat rundt sine folkevalgte.

Program og presentasjoner
Program legges ut på denne siden så snart det er klart.

All intern informasjon, presentasjoner og notater legges etter møtet ut på Venstres interne nettverk Venstre Pluss. Der er det en egen mappe som heter "Lokalpolitisk nettverk" under mappen "Organisasjon". Ta kontakt med [email protected] om du ikke har tilgang.

Med forbehold om endringer.

Region Finnmark og Troms
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Nordland
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Trøndelag
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Møre og Romsdal
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Hordaland og Sogn og Fjordane
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Rogaland
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Agder
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Telemark, Vestfold og Buskerud
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Oppland og Hedmark
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

Region Akershus og Østfold
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober
Møteledere:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**