Skuffet over nei til momsfritak for e-bøker

Torsdag 29. april avga Stortingets finanskomite sin innstilling i saken om momsfritak for ebøker. Idag behandles saken i Stortinget. – Jeg er svært skuffet over at regjeringspartiene sier nei til å innføre momsfritak for ebøker. De rødgrønne finanspolitikerne burde utvist lederskap og slått tydelig fast at ebøker skal behandles på samme måte som vanlige bøker, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tenden har vært saksordfører for forslagene om å innlemme e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur og å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser.

Behov for fleksibilitet
– Sett fra et finanspolitisk ståsted mener jeg det er problematisk at mva-systemet ikke er fleksibelt nok til å håndtere teknologiske nyvinninger slik som vi nå ser i forhold til lanseringen av e-bøker og elektronisk distribusjon av aviser, sier Tenden.

 - E-bøker må ha samme vilkår som vanlige bøker, mener Tenden.

– E-bøker må ha samme vilkår som vanlige bøker, mener Tenden.
Foto: Singhajay, sxc.hu

– Utviklingen i mediesektoren går fort, og det er avgjørende at lovverket vårt er oppdatert og kan håndtere denne utviklingen. Papirbøker — og etter hvert også parallellutgaver av bøker utgitt som lydbøker — har momsfritak. Hvorfor i all verden skal ikke e-bøker ha samme vilkår, spør Tenden.

Ulogisk regelverk
Tenden mener også det er ulogisk at aviser som distribueres elektronisk ikke underlegges samme regelverk som papiraviser. Sistnevnte har såkalt nullsats i merverdiavgiftssystemet.

– Det virker for meg uforståelig at utgivelsesformat skal bestemme rammevilkårene for produksjon og distribusjon av norskspråklig litteratur eller nyheter. Det er svært lite prinsipielt å lage det jeg oppfatter som et kunstig skille mellom papirutgivelser og digitale utgivelser, understreker Tenden.

Tydelige prinsipper
– Dette handler ikke om å sette merverdiavgiftssystemet under press, men om å innrette systemet på en logisk og rettferdig måte. Eventuelle avgrensingsproblemer i forhold til annet digitalt innhold bør være en del av denne prosessen. Men det som er viktigst nå er å slå fast noen tydelige prinsipper om at regelverket i størst mulig grad bør være plattformuavhengig, sier Tenden.

– Forslagene handler imidlertid vel så mye om kultur- og næringspolitikk som finanspolitikk. Norge som språknasjon har alt å tjene på å legge til rette for produksjon av norskpråklig innhold — både bøker og aviser. I tillegg vil momsfritak sikre levedyktigheten og stimulere innovasjonsevnen i bok- og avisbransjen, påpeker Tenden, som mener at kulturministeren burde vært mye tydeligere på banen i disse spørsmålene.

Digitale tjenester fra utlandet

 - Jeg har vanskelig for å se for meg et system med mva på digitalt innhold kjøpt fra utlandet, sier Tenden.

– Jeg har vanskelig for å se for meg et system med mva på digitalt innhold kjøpt fra utlandet, sier Tenden.
Foto: stock.xchng

– Jeg merker meg også at finansministeren har tatt til orde for at det bør innføres mva på alt digitalt innhold — bøker, musikk og film — som handles over internett fra utenlandske aktører. Dersom det innføres en slik avgiftsplikt vil det vel bli bort i mot Norges-rekord i å kartlegge, overvåke og plage norske borgere. Et slikt forslag har jeg svært vanskelig å se for meg at er mulig å gjennomføre i praksis, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**