Bergen Venstres Ressursgrupper

Bergen Venstres ressursgrupper er nå stablet på beina, og enn så lenge er grupper innen Kultur, Samferdsel, Byutvikling, Næring, og Skole/Utdanning opprettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Årsmøte HUV

Disse gruppene er først og fremst en samling mennesker som er engasjert i det samme tema, og som møtes på Venstrekontoret, på en café eller et grupperom på rådhuset for diskusjon.

Gruppene er altså:
– Kultur
• Aage Lund Hansen
• Frode Røynesdal
• Anette Friis-Pedersen
• Geir Sæbdal

– Samferdsel
• Per Arne Larsen
• Alf Helge Greaker
• Trond Gullaksen

Vinter Bergen

– Byutvikling
• Mattis Litlere
• Knut Bjerke
• Frode Røynesdal
• Åsta Årøen
• Grete Line Simonsen
• Øystein Brekke

– Næring
• Mattis Litlere
• Erling Birkeland
• Raymond Njerve
• Trond Gullaksen
•• Geir Sæbdal

– Skole/Utdanning
• Erling Birkeland
• Tore Fredriksen
• Mette-Lene Berger
• Robert Flatås

Som tidligere informert om, legger vi opp til at ressursgruppene skal være selvdrevne og dermed legge opp til sin eget arbeidsform og aktivitetsnivå.

Mulige aktiviteter
Fra infomøtet — her er noen tips til ting man kan gjøre:
– E-postliste. Diskuter politiske saker over e-post, få invitasjon til fraksjonsmøter med bystyregruppen, osv..
– Komme med innspill og råd til bystyregruppen
– Gi råd og tilbakemeldinger til programkomiteen
– Produsere ny politikk eller nye meninger for Bergen Venstre
– Møtes for diskusjon i en sosial setting
– Arrangere temamøter og hente inn innledere
– Bergen Venstre blir av og til invitert i debatter. Kanskje gruppen kan stille med en debattant?

Bergen

Bli med!
Ønsker du å delta i en av gruppene, eller ønsker å bidra til å opprette en gruppe innenfor et annet tema? Ta kontakt med Bergen Venstre, så setter vi deg i kontakt med gruppen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**