Deltar på 1. mai tog for gründere

Venstreleder Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Borghild Tenden går for første gang i tog på 1. mai. — Det har vi aldri gjort før, men nå er det på tide å stille opp for selvstendige næringsdrivende som vil ha samme rettigheter som vanlige lønnsmottakere, sier Skei Grande og Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Tenden og Skei Grande vil gå i sitt første 1. mai tog på lørdag: For gründernes rettigheter.

Tenden og Skei Grande vil gå i sitt første 1. mai tog på lørdag: For gründernes rettigheter.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Lørdag går selvstendige næringsdrivende for første gang i tog på 1. mai. Initiativtakerne skriver på sin Facebook-side: "Gi bedre muligheter for dem som vil drive for seg selv! Vi driver nyskaping og vekst samtidig som vi tar stor risiko. Dette burde belønnes, men istedenfor må vi betale mer samtidig som vi blir vi fratatt rettigheter og goder."

Logo Facebook

Se Facebook: Selvstendige Arbeidere i 1. mai toget

Grovt urettferdig
– Vi synes initiativtakerne har et meget godt poeng. Fraværet av omsorg og vilje til å gjøre noe for de selvstendig næringsdrivende påtakelig. De selvstendig næringsdrivende skaper sin egen arbeidsplass, bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og har hverken rett til sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Likevel betaler de vesentlig mer skatt enn “vanlige” arbeidstakere med samme inntekt. Denne forskjellen er grovt urettferdig og svært diskriminerende, sier Skei Grande og Tenden.

Flere forslag
Venstre har fremmet en rekke forslag i Stortinget for bedre vilkårene for gründere, bl.a. at selvstendig næringsdrivende skal få rett til et bunnfradrag eller minstefradrag på samme linje som “vanlige” arbeidstakere. Felles for disse er at de stemmes ned av den rødgrønne regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**