Møte i mai blir Torsdag 6 mai 2010

Møte i Bø Venstre er flyttet til torsdag 6 mai kl 1900 på Kommunehuset. Vi skal blandt annet ta opp forbredelser til valget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innkalling til medlems og styremøte i BØ Venstre TORSDAG den 6. mai kl 1900 på Kommunehuset

Sak 20/10 Godkjenning av innkalling og sakliste til dette møte
Sak 21/10 Referat fra møtet 17. Mars
Sak 22/10 Nytt fra Kommunestyret
Sak 23/10 Aktuelle saker ellers for partiet. Forberedelse til valgkamp og listestilling.
Sak 24/10 Eventuelt. Hvordan få engasjert flere folk.

Dette møte har vært.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**