Strålende bra energi

Re Venstre var denne uke på besøk hos firmaet Bettum Solvarme på Sem. En bedrift som for alvor har valgt å satse på salg og rådgivning av solenergiløsninger til privatboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Håvar Bettum foran en montert solfanger

Håvar Bettum foran en montert solfanger
Foto: Elin Berg Schmidt

Det har skjedd og skjer en stor utvikling på solenergiområdet. Enklere løsninger og lavere priser på løsningene, kombinert med høyere strømpriser, gjør at folk nå i mye større grad ser om etter alternative energiløsninger, sa daglig leder Håvar Bettum til en interessert gruppe fra Re Venstre.

Under besøket fikk gruppen en god innføring i hvordan solfangerløsningene var bygd opp, fra Håvar Bettum og Ken Rune Nygaard fra firmaet. Ved å vise til ferdige monterte anlegg fikk alle se hvordan løsningen fungerte i praksis; fra sola traff solfangerne og sendte oppvarmet vann inn i systemet. Det varme vannet generert fra uteanlegget ble videre sendt inn på den lukkede tankløsningen, som igjen varmet opp forbruksvannet.

 Noen av medlemmene fra Re Venstre foran solfangeranlegget

Noen av medlemmene fra Re Venstre foran solfangeranlegget
Foto: Elin Berg Schmidt

Dette vannet kunne enten gå videre i ulike løsninger for vannbåren varme eller som varmtvann til forbruk.

Komplette solfangerløsninger for privatboliger ligger i dag i prisklassen fra ca. 25.000 kr. til ca. 85.000 kr. for de største anleggene. I energi får man da fra 3-3.500 Kwt/år til ca 20.000 Kwt/år. Enova vil kunne bidra med inntil 10.000 kr. til totale investeringskostnader.

I Norge har vi i mange år ikke behøvd å tenke på energiforbruket fordi strømprisene våre har vært gunstige. Sammenlignet med våre naboland Danmark og Sverige, er antallet installasjoner av alternative energiløsninger langt over det vi kan se her hjemme. Men med høyere strømpriser, lik det vi opplevde sist vinter, har interessen for solenergi tatt seg opp betraktelig, kunne Håvar Bettum fortelle.

 Ken Rune Nygaard og Håvar Bettum

Ken Rune Nygaard og Håvar Bettum
Foto: Elin Berg Schmidt

Kombinasjonen sol og ved i et godt dimensjonert kjeleanlegg kan også være både svært økonomisk, praktisk og miljøvennlig. Strøm- og fyringskostnader blir nærmest eliminert med en slik kombinasjon, fortalte Ken Rune Nygaard, som også viste eksempler på nye løsninger for vannbåren varme i huset, som for eksempel som innebygget varmelist.

Vi får virkelig håpe at vi nordmenn også ser fordelene med alternative varmeløsninger nå som løsningene har blitt rimeligere og mer driftssikre. I dag er levetiden på et anlegg mellom 20-25 år uten at store investeringer bør gjøres.

Oppsummert var det en svært interessant kveld for Re Venstres medlemmer hos Bettum Solvarme!

Er du interessert i å vite mer om firmaet og solenergiløsningene finner du mer informasjon på nettsidene til firmaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**