Utred kjøp av tomta på Granmo

Sist kommunestyremøte stilte Klæbu Venstres leder, Frode Bergrem, spørsmål til ordføreren om utreding av kjøp av tomta på Granmo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Se spørsmålet og debatten i kommunestyret.

“Til Ordføreren i Klæbu

Vurder kommunalt kjøp av Granmo.

Jeg ser at Granmo nå er lagt ut for salg, med opsjon på leie av tilleggsjord. Venstre mener at det vil være et strategisk riktig grep å sikre seg dette området i forbindelse med sentrumsutviklingen i Klæbu. Tomta kan brukes til offentlige bygg, som skole, barnehage og idrettsanlegg/storstue, og deler av den kan reguleres til boliger.
Et kjøp av denne tomta vil gi Klæbu kommune etterlengtet grunn for slike formål, samtidig som salg til boligformål kan bidra til finnansiering av tomta. Det er en risiko for at det kan ta tid å få klarert området i forhold til rassikring, men kommunestyret har tidligere fått informasjon om at dette må gjøres, og vil gjøres. Og at det er grunn til å tro at det vil gå like raskt å friskmelde dette området som det øvrige sentrumsarealet.

Forslag:
Utred kjøp av Granmo, med tilleggsjord, med tanke på bruk til offentlige formål. Kjøpet finansieres ved salg av annen eiendom.

For Klæbu Venstre
Frode Støre Bergrem”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**