Bekymret for barnetrinnet ved Rosten skole

På forrige bystyremøte ble det vedtatt at Rosten skal gjøres om fra en ren ungdomsskole til en 1-10-skole allerede fra høsten av. – Vi er bekymret over konsekvensene dette vedtaket vil ha for skolestarterne, og vi lurer på om det er forsvarlig å starte et 1. trinn allerede i år, sier Jon Gunnes, som vil stille spørsmål om dette i formannskapsmøtet i morgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes

Jon Gunnes
Foto: Rune Kongsro

Venstre stemte i bystyret mot at Rosten skulle få et barnetrinn, og ville heller satse på å utvide ungdomstrinnet for å utnytte kapasiteten, og for å sikre høy faglig kvalitet. Dette ville imidlertid ikke flertallet prioritere. Nå er Gunnes bekymret over hvordan prosessen med overflytting av barneskolelever skal gjennomføres:
– I sitt saksfremlegg viser rådmannen tydelig en bekymring for at Rosten skole vil få et stort ungdomstrinn og et relativt lite barnetrinn, og dette vil jo slå enda tydeligere ut i en overgangsperiode hvor vi bygger opp et barnetrinn. Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved om det er forsvarlig å gjennomføre denne endringen allerede fra høsten av, og om vi har tenkt godt nok gjennom konsekvensene dette vil ha, særlig for de aller yngste, sier Gunnes.

Spørsmålet fra Gunnes er som følger:

 Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Bystyret vedtok den 22.04 at Rosten skole igjen skal gjenåpnes for barnetrinnet. I Rådmannens vurdering i saksfremlegget til denne saken (sak 47/10) står det at rådmannen forutsetter en gjenåpning av 1.trinn i 2010 og at en eventuell overflytting av 1. til 4. trinn fra de to andre skolene vil medføre stor uro.

– Er det forsvarlig at vi starter et 1. trinn allerede i år? Forventningene til skolestart er stor hos 6-åringene. Nå får de plutselig beskjed om annen skole og kanskje ingen medelever annet enn ungdomsskoletrinnet. Det er ikke dette 6-åringen har gledet seg til!
– Hvordan vil rådmannen gjennomføre nyåpningene av Rosten som barneskole?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**