Prioriterer lærere foran leksehjelp

Formannskapet i Trondheim er bedt om å uttale seg om leksehjelp. – I Trondheim har vi i flere år tilbudt gratis leksehjelp ved hjelp av frivillige organisasjoner som Røde Kors, og Venstre vil heller at offentlige midler brukes til å styrke læreren, sier Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Portrett Jon Gunnes

Gjennom statsbudsjettet for 2010 ble det øremerket penger som kommunene skulle bruke på leksehjelp. Venstre har hele tiden ment at disse burde gå som frie midler til kommunene, slik at de selv kan prioritere de tiltakene de mener treffer best. – Alle peker på at det er gode lærere og høy lærertetthet som er de viktigste tiltakene for å heve kvaliteten i norsk skole, og da synes jeg det er synd at staten “tvinger” oss til å satse på et mindre treffsikkert tiltak, sier Gunnes.

Første skritt mot heldagsskole

 Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.
Foto: Microsoft

– Nasjonale krav til skoleeier gjennom en plikt til å tilby leksehjelp, oppfattes i tillegg som et skritt på veien mot heldagsskole. Leksehjelp til elever i 1. — 4. klasse er positivt, men det er ikke dette tiltaket som bør prioriteres først innenfor skolene i Trondheim. Større lærertetthet og kompetanseheving for lærerne er det som vil gi elevene en bedre skole og læringsarena, sier Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**