Støtter Norsk Hydros oppkjøp av Vale

Venstres næringspolitiske talskvinne Borghild Tenden er positiv til Hydros
kjøp av aluminiumsvirksomheten til brasilianske Vale S.A. og at den norske stat bidrar med 4,4 mrd kroner i en emisjon for å finansiere dette, forutsatt at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon før ekstraordinær generalforsamling som skal behandle emisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Venstre

– Forhåpentligvis vil kjøpet av Vales aluminiumsvirksomhet styrke Hydro i et langsiktig perspektiv både ved at Hydro sikres tilgang på viktig råstoff og at Hydro tilføres industriell kompetanse gjennom Vales inntredelse på eiersiden og i styret i Hydro, sier Tenden.

– Jeg ser imidlertid ikke noe poeng i at staten skal kjøpe seg opp igjen i Hydro til 40 prosent slik Regjeringen har varslet. Det har ingen praktisk eller formell betydning om staten eier 40 eller 34 prosent av Hydro, det blir i så fall utelukkende en dyr symbolpolitikk, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**