Vil ha fortgang for flerbrukshall på Utleira

I valgkampen i 2007 lovte alle partiene at en flerbrukshall på Utleira skulle prioriteres. I formannskapet i morgen vil Jon Gunnes stille spørsmål om når erverv kan bli gjennomført. – Det er viktig at vi nå får fortgang i denne saken slik at beboerne på Utleira/Risvollan får det idrettsanlegget de har blitt lovet, sier Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Gunnes stiller derfor følgende spørsmål i formannskapsmøtet i morgen:

Erverv av eiendom for idrettspark med flerbrukshall på Utleira.
Den 27.09.2007 vedtok Bystyret Kommuneplanens arealdel for 2006-18. I en merknad (som alle

Jon Gunnes

Jon Gunnes
Foto: Rune Kongsro

partiene i Bystyret sluttet seg til) står det: "Det forutsettes at administrasjonen iverksetter en prosess for erverv og detaljregulering av område for flerbrukshall og idrettspark på Utleira som vist i forslaget til arealdel. Det fastholdes at denne flerbrukshallen skal realiseres så snart som praktisk mulig."

I ettertid er det blitt hevdet at erverv av eiendommen til formålet ikke er mulig å gjennomføre i påvente av rettsavgjørelse om pris på deler av eiendommen. Jeg forstår det slik at det nå foreligger en rettskraftig avgjørelse på dette punktet som kan brukes som ervervspris. Det er nå praktisk mulig å erverve eiendommen.

Utleira IL har vedtatt på sitt årsmøte i 2010 å finansiere en kunstgressbane på Utleira. For å komme i gang med søknader om tippemidler, momsfritak, leieavtale og bygging så må eiendommen erverves for hele idrettsparken. Utbyggingsområdet Tomset blir heller ikke igangsatt før flerbrukshall med idrettsanlegg er ferdigstilt. (Rekkefølgebestemmelse i vedtak Reguleringsplan for Tomset).

Idrettsrådet i Trondheim har prioritert en flerbrukshall på Utleira helt øverst på sin liste. Utleira/Risvollan er den bydelen som har det dårligste tilbud på idrettsanlegg. Når kan vi vente at erverv blir gjennomført?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**