Ny svømmehall i Eidsberg

Eidsberg Venstre ser at Eidsberg kommune har et svømmehallproblem, jfr Mysen Svømmeklubbs rapport “Svømmehallsituasjonen i Eidsberg kommune” ved Ingunn Herstad Hensel, og at situasjonen er svært bekymringsfull.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Maren Hersleth Holsen

Foto: NN

Håvard Baggetorp

Foto: Eidsberg Venstre

Vi berømmer Svømmeklubben for arbeidet som er nedlagt i rapporten og anser rapporten som en god behovsanalyse for svømmehall.
Festiviteten bad er 50 år og fylkets eldste bad i sammenhengende drift, faktisk et av landets eldste bad, men nå går det snart ikke lenger. Badet trenger renovering for minimum 20 millioner kroner de nærmeste årene (jfr teknisk tilstandsrapport 2007) for å settes i brukbar stand. Det er ikke hensiktsmessig å bruke en så stor sum på et bad som i utgangspunktet er sterkt underdimensjonert etter dagens kapasitetsbehov. Kostnadsmessig og kapasitetsmessig er å bygge ny svømmehall den eneste fornuftige løsningen. Eidsberg Venstre vil være pådriver for å få bygget ny svømmehall i Eidsberg kommune. En svømmehall av nøktern standard, med 25m basseng, som dekker det behovet vi har i vår kommune i dag.
Mysen Svømmeklubb har som målsetning at ny svømmehall skal stå ferdigstilt innen 2020. Dette synes vi viser stor innsikt i kommunens nåværende økonomiske situasjon. Hvis vi er heldige holder Festiviteten bad i noen år til uten omfattende renoveringskostnader. La oss bruke den nærmeste tiden til å tenke ut en god løsning på svømmehallsituasjonen og stå klare til å bygge så snart økonomien tilsier det. Å tenke koster svært lite penger.
En arbeidsgruppe av de ulike brukergrupper (Svømmeklubben, grunnskole, Videregående skole, mosjonister, revmatikere, osv) i samarbeid med kommunens administrasjon og politiske miljø bør nedsettes snarest for å finne ut av hva slags løsninger som finnes på dette problemet og hvordan vi kan nå dem. Dette er allerede sanksjonert i Eidsberg Idrettsråd, og trenger nå kun behandling i Hovedutvalg for Kultur og Oppvekst før et fulltallig kommunestyre kan gi et slikt mandat.
En kommune med 11.000 innbyggere er avhengig av å ha en egen svømmehall til sine innbyggere. En kommune med flere enn 10.000 innbyggere MÅ (ikke BØR) ha svømmehall med 25m basseng for å dekke behovet (jfr Per Rune Eknes, President Norges Svømmeforbund). Vi må heller ikke glemme at kommunen rommer en videregående skole med 1.000 elever. I dag har vi en bassengkapasitet i Eidsberg på 1 cm2 pr innbygger, det er nesten helt latterlig lite. Og vi er en kommune i sterk vekst. Vi vil være 14.000 i 2030.
Svømming er en ferdighet det kan være potensielt dødelig ikke å tilegne seg. Som skolefag ser vi at Eidsberg kommune er den kommunen i Østfold som prioriterer dette lavest, det er uheldig. Det er likevel ikke mulig å endre på før man har større bassengkapasitet, for Festiviteten benyttes nå til det maksimale fra kl 08.00 til 21.00 hver eneste dag.
Eidsberg Venstre er også svært nysgjerrige på kombinasjonen kommunal svømmehall — interkommunal ishall (hvor man gjenvinner energi som i en varmepumpe og dermed kan drifte oppvarmingen av en svømmehall tilnærmet gratis). I Sverige har man de siste årene bygget 50 slike anlegg og den økonomiske gevinsten er stor, derfor mener vi at dette også må være en faktor å se nærmere på i forbindelse med utredning av ny svømmehall.
Vi ønsker Mysen Svømmeklubb lykke til i sitt arbeid for ny svømmehall i Mysen og vi vil bistå så godt vi kan.

Håvard Baggetorp, gruppeleder og Maren Hersleth Holsen, leder
Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**