Til kamp for de selvstendig næringsdrivende

«For første gang i historien gikk gründere og selvstendig næringsdrivende i tog 1. mai for å slåss for bedre rettigheter og mindre forskjellsbehandling. Et svært betimelig krav som jeg støtter, og som Venstre har fremmet en rekke forslag i Stortinget for å gjøre noe med», skriver Venstres leder i Dagens Næringsliv i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Gründere gikk for første gang i 1. mai tog for en uke siden, under parolen

Gründere gikk for første gang i 1. mai tog for en uke siden, under parolen “Like rettigheter for selvstendige arbeidere”. Venstres stortingsgruppe deltok.
Foto: Facebook / Selvstendige Arbeidere krever like rett

Trine Skei Grande og Borghild Tenden gikk i sitt første 1. mai tog for en uke siden. I denne kronikken skriver Venstres leder hvorfor en satsing på selvstendig næringsdrivende er så viktig.

« Fraværet av omsorg og vilje til å gjøre noe for de selvstendig næringsdrivende påtakelig. Samtidig viser regjeringen en rørende omsorg for alle fagorganiserte når det gjelder å utstede garantier om at sykelønnsordningen og at pensjonsrettigheter som AFP skal videreføres, fradrag for fagforeningskontingent skal utvides og arbeidstakernes (de organiserte, ansatte) rettigheter skal styrkes. I den nye regjeringsplattformen Soria Moria 2 er “gründer” og/eller “selvstendig næringsdrivende” ikke nevnt en eneste gang. Til sammenligning har omtale av arbeidstakernes rettigheter et eget omfattende avsnitt over 2 sider.

Logo Facebook

Se også Facebook: Selvstendige Arbeidere krever like rettigheter

Skaper egen arbeidsplass
De selvstendig næringsdrivende skaper sin egen arbeidsplass, bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og har hverken rett til sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Likevel betaler de vesentlig mer skatt enn “vanlige” arbeidstakere med samme inntekt. Denne forskjellen er grovt urettferdig og svært diskriminerende.

 - Norske trenger flere selvstendig næringsdrivende, skrive Skei Grande.

– Norske trenger flere selvstendig næringsdrivende, skrive Skei Grande.
Foto: Caroline Roka

Derfor har Venstre foreslått at selvstendig næringsdrivende skal få rett til et bunnfradrag eller minstefradrag på samme linje som “vanlige” arbeidstakere. Vi har foreslått bedre og likestilte sosiale ordninger (uten at dette må finansieres av de selvstendig næringsdrivende selv) og derfor har vi foreslått at det skal bli enklere og mindre kostnadskrevende å starte opp enkelpersonsforetak. Venstre har også foreslått å dele opp Innovasjon Norge slik at det blir mer fokus på innovasjon uavhengig hvor i landet dette skjer og vi har foreslått ordninger som stimulerer risikovillig kapital til gründere i vekst- og etableringsfasen.

Sosiale rettigheter
Selvstendig næringsdrivende eller enkeltpersonsforetak omfatter rundt 200 000 norske arbeidsplasser og utgjør rundt 50 prosent av alle norske foretak. Det å starte som selvstendig næringsdrivende er ofte en startfase for nye fremtidsrettede bedrifter. Norge trenger flere slike. Derfor er en diskriminering av selvstendig næringsdrivende et direkte hinder for den fremtidsrettet innovasjon som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Det kveler industrigründere som ellers ville ha vært sentrale pionerer i teknologisk nyvinningsarbeid mot et karbonnøytralt samfunn. Og dårlige sosiale rettigheter er det største hinder for å få kvinnelige gründere i gang med egen virksomhet.

Både Venstre og andre opposisjonspartier har fremmet en rekke forslag til bedringer av vilkårene for småbedrifter og selvstendig næringsdrivende. Felles for dem alle er at de er nedstemt av regjeringspartiene. Kjernen av problemet er regjeringens ekstremt negative, nærmest mistenkelige holdning til småbedrifter og selvstendig næringsdrivende. “Vi kan ikke gjøre noe som helst fordi det muligens er tenkelig at noen vil komme til å kanskje kunne utnytte systemet”. Det er holdningen til alle forslag både fra Venstre og fra andre opposisjonspartiet når det gjelder å legge forholdene bedre til rette for de aller minste. Den fremste ideologien er skadefryd, mistenksomhet og misunnelse. Slik kan vi ikke ha det.

Ærefullt å starte noe eget!
Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Derfor er det å legge til rette for at flere våger å gjøre et forsøk på å realisere en god idé, en viktig politisk prioritering. Det må kort sagt bli ærefult å tjene penger på å starte sin egen bedrift.

Regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, har motsatt innfallsvinkel og tror åpenbart at mennesker har samme drivkraft til å satse penger og ta økonomisk risiko ved å starte for seg selv uten at det skal finnes mulighet til å tjene penger, få økonomisk gevinst av sin satsing. Det er like realistisk som å prøve å selge lodd til sitt eget partilotteri, roselotteriet, uten at det er noen mulighet for gevinst. Jeg synes jeg ser næringsminister Trond Giske på stand på Nordre i Trondheim: “Kom og kjøp lodd. Ingen mulighet for gevinst”. Lykke til. »

Av Trine Skei Grande
Venstres leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**